VID: Ārvalstu lauksaimniecības produkcijas tirgotājiem ir jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka lauksaimniecības produkcijas tirgotājiem no citām dalībvalstīm vai trešajām valstīm pirms tirdzniecības uzsākšanas ir pienākums reģistrēties VID pievienotās vērtības maksātāju reģistrā.

Pievienotās vērtības nodokļa likums nosaka, ja citas dalībvalsts vai trešās valsts persona veic vismaz vienu ar nodokli apliekamu darījumu (preču piegādi), šai personai neatkarīgi no tā, vai lauksaimnieciskās produkcijas tirgotājs savā mītnes valstī ir vai nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants, jāreģistrējas VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā pirms tirdzniecības uzsākšanas (trešās valsts personai ir iespēja reģistrēt pilnvaroto personu iekšzemē). Turklāt pārdodamās produkcijas apjomam nav nozīmes – jāreģistrējas, sākot ar pirmo darījumu, neatkarīgi no tā vērtības.

Lai reģistrētos VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, nodokļa maksātājs VID iesniedz Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 3.pielikumā (citas dalībvalsts vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājiem) noteikto iesniegumu.

Nodokļa maksātājs minēto iesniegumu var iesniegt personiski, ierodoties attiecīgajā VID klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz VID oficiālo elektroniskā pasta adresi vid@vid.gov.lv.

VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā var reģistrēties uz noteiktu laika periodu (vienu dienu, vienu nedēļas nogali, vienu nedēļu, diviem mēnešiem u.tml.).