Aizliegta vienošanās Auto Asociācija biedru vidū vērsta uz neatkarīgo servisu darbības ierobežošanu

Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu sodīt biedrību „Auto Asociācija” par aizliegtu vienošanos, kas vērsta uz auto remontdarbu veicēju konkurences ierobežošanu. Biedrībai piemērots naudas sods 10 429,92 eiro apmērā, kas ir 4% no tās iepriekšējā gada apgrozījuma.

KP lēmumā konstatēja, ka biedrības „Auto Asociācija” biedri – lielākie jaunu automašīnu tirgotāji un pilnvaroto servisu īpašnieki Latvijā – asociācijas ietvaros apsprieduši jautājumus, kas saskaņā ar Konkurences likumu katram uzņēmumam jārisina individuāli.

„Auto Asociācijas” biedri savā starpā apsprieda kopīgu stratēģijas veidošanu attiecībā uz apdrošināšanas akciju sabiedrībām, kā arī vienotu noteikumu izstrādi, kas operatīvā līzinga gadījumā nosaka, kur veikt jaunu automašīnu apkopi un remontu.

Biedrība „Auto Asociācija” apspriestos komerciālos noteikumus par automašīnu servisu un apkopi saskaņojusi arī ar Latvijas Līzinga devēju asociāciju (LDDA)*, vienojoties par būtiskiem līzinga darījumu pamata noteikumiem. Proti, ka operatīvā līzinga gadījumā automašīnas tehniskās apkopes un remontus iespējams veikt tikai attiecīgo automašīnu marku pilnvaroto pārstāvju servisos.

Šāda vienošanās samazina neatkarīgo servisu iespējas sniegt līdzvērtīgus pakalpojumus, nodrošinot konkurences priekšrocības attiecīgo automašīnu marku pilnvaroto pārstāvju servisiem – „Auto Asociācijas” biedriem. Turklāt vienotu noteikumu izstrāde, kas saistīta ar atlīdzību izmaksāšanu, remontdarbu normstundu aprēķināšanas pamatprincipiem un pieļaujamām cenu svārstībām, samazina konkurenci pašu „Auto Asociācijas” biedru vidū.

Atsaucoties uz publiski izskanējušo biedrības „Auto Asociācija” komentāru, ka tā pārkāpusi Konkurences likumu, lai apkarotu ēnu ekonomiku, KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama norāda: „Nav pieļaujams, ka asociācija izmanto apzinātas un prettiesiskas darbības kā līdzekli citu likumu pārkāpumu apkarošanai savā nozarē, jo tādējādi tirgus tiek kropļots vēl vairāk un rezultātā cieš patērētāji un godīgi strādājošie uzņēmumi. KP pilnībā atbalsta Valsts ieņēmumu dienesta veiktos pasākumus ēnu ekonomikas apkarošanai auto servisu nozarē un uzsver, ka starp neatkarīgo servisu darbību un ēnu ekonomiku nav liekama vienādības zīme – kvalitatīvu neatkarīgo servisu darbība ir būtiska, lai tirgū pastāvētu konkurences spiediens, kas nodrošina izvēles iespējas patērētājiem.”

Klientu tiesības par saviem līdzekļiem veikt auto remontu un tehnisko apkopi neatkarīgos servisos aizsargā arī īpaša ES regula. KP klientus aicina izmantot tiesības izvēlēties cenas un kvalitātes ziņā konkurētspējīgākos pakalpojumus, neatkarīgi no autoservisa veida.

Attiecīgi KP aicina biedrību „Auto Asociācijas” turpmākajā cīņā ar ēnu ekonomiku nepārkāpt spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Konkurences likumu.

Lietas izpētes laikā „Auto Asociācija” KP neminēja savus argumentus par ēnu ekonomikas apkarošanu kā iemeslu prettiesiskajai rīcībai, tādējādi KP nebija iespējas tos atspēkot jau savā lēmumā.