VID: 83 % nodokļu maksātāju grozījumi kases aparātu lietošanas noteikumos neskars

83 % nodokļu maksātāju, kas šobrīd lieto kases aparātus, jaunās tehniskās prasības neskars, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Topošajos Ministru Kabineta (turpmāk – MK) noteikumu grozījumos noteiktās kases aparātu tehniskās prasības un lietošanas kārtība neietekmēs „mazo” uzņēmumu darbu un neradīs tiem papildu izdevumus. Saskaņā ar topošajiem MK noteikumu grozījumiem kases aparātu un kases sistēmu lietošanas prasības tiks diferencētas atkarībā no nodokļu maksātāja preču piegāžu un (vai) sniegto pakalpojumu kopējās vērtības noteiktā tirdzniecības vietā (uzņēmuma struktūrvienībā).

VID vērš uzmanību, ka nedz ar šobrīd spēkā esošajiem MK 2014.gada 11.februāra noteikumiem Nr.95 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskās prasības”, nedz ar tajos topošajiem grozījumiem netiek mainītas kases aparātu tehniskās prasības. Nodokļu maksātājam būs jāsāk lietot hibrīda kases aparāts tikai gadījumos, ja apgrozījums noteiktā tirdzniecības vietā iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniegs 200 000 EUR. Savukārt kases sistēma būs jāsāk lietot, ja apgrozījums iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniegs 1 500 000 EUR.

Piemēram, ja uzņēmumam ir trīs mazumtirdzniecības veikali dažādās pilsētās, tad preču piegāžu apgrozījums tiks rēķināts atsevišķi katrā veikalā. Tādējādi tiem nodokļu maksātājiem, kuriem preču piegāžu un (vai) sniegto pakalpojumu kopējā vērtība, kas reģistrēta, izmantojot uzņēmumā vai uzņēmuma konkrētajā struktūrvienībā (ja tāda ir) reģistrēto kases aparātu vai kases sistēmu, iepriekšējo 12 mēnešu laikā nepārsniedz 200 000 EUR, nebūs nepieciešams mainīt šobrīd lietotos kases aparātus. Līdz ar to šobrīd apmēram 83 % nodokļu maksātāju, kuri lieto kases aparātus, jaunās tehniskās prasības neskars.

VID atgādina, ka šobrīd notiek intensīvs darbs pie grozījumu sagatavošanas MK 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskās prasības” un MK 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”. Grozījumi tiek izstrādāti, ņemot vērā uzklausītos nevalstisko organizāciju viedokļus un iebildumus attiecībā uz pieņemtajām kases aparātu un kases sistēmu noteikumu normām, kas uzņēmēju vidū radījušas neviennozīmīgu izpratni vai neskaidrību par to piemērošanu, kā arī ņemot vērā VID identificētās problēmas tirdzniecības nozarē.