Veselības aprūpe pazūd birokrātijas gaiteņos: vēstulē 3.grupas invalīdiem pieļauta kļūda

Cilvēkiem ar 3. grupas invaliditāti veselība būs apdrošināta no 2021. gada. To nosaka likums par veselības aprūpes finansēšanu. Tomēr vēstulē, ko saņēmuši iedzīvotāja ar 3. grupas invaliditāti, Nacionālais veselības dienests norāda, ka apdrošināti cilvēki ar invaliditāti būs, tikai pirms tam jāsamaksā veselības apdrošināšanas iemaksas par diviem gadiem, kas kopumā ir tuvu 500 eiro. Iesaistoties NRA.lv, noskaidrojies, ka atbildes vēstulē ir pieļauta kļūda.

Tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros atbilstoši Veselības aprūpes finansēšanas likumam būs virknei iedzīvotāju. Viena no šādām grupām ir cilvēki ar invaliditāti. Tomēr jau no likuma spēkā stāšanās dienas apdrošināti ir cilvēki ar 1. un 2. grupas invaliditāti, bet cilvēki ar 3. grupas invaliditāti tiks apdrošināti tikai no 2021. gada. Sākotnēji iedzīvotāji ar 3. grupas invaliditāti vispār nebija iekļauti likumā kā apdrošinātie no valsts puses, taču likuma izskatīšanas laikā Saeimā likums tika papildināts. Tomēr attiecībā uz 3. grupas invalīdiem tika noteikts nosacīts pārejas periods – tikai no 2021. gada, loģikas šim lēmumam nebija ne toreiz, ne tagad, kā iemesls tika minēti finansiālie apsvērumi.

Pašlaik līdz šāgada 1. jūlijam ir atlikta likuma norma, kas faktiski paredz iedzīvotāju sadalījumu veselībai apdrošinātajos un neapdrošinātajos un no tā izrietošās tiesības saņemt pamata vai pilno valsts veselības aprūpes pakalpojumu grozu. Lai arī, iespējams, jaunā valdība vērtēs šo likumu (Saeimas priekšvēlēšanu solījumos izskanēja arī doma likumu vispār atcelt), pagaidām cilvēkiem ar 3. invaliditātes grupu jārēķinās, ka viņus valsts neapdrošina.

Uzstājoties Saeimas plenārsēdē, deputāte Regīna Ločmele-Luņova norādīja, ka likums ir diskriminējošs, jo nosaka, ka iedzīvotājiem, cilvēkiem ar invaliditāti, pirms iegūt veselībai apdrošinātas personas statusu, ir jāveic maksājums vismaz par diviem gadiem. Veselības ministrijā Neatkarīgajai sacīja, ka tas neatbilst patiesībai, jo likuma 11. pants skaidri un gaiši nosaka, ka arī 3. grupas invalīdi ir apdrošināti veselībai, tikai no 2021. gada. Turklāt persona būs apdrošināta pēc pazīmes 3. grupas invalīds neatkarīgi no apdrošināšanas priekšvēstures.

Viena lieta, ko pasaka Veselības ministrijā, bet cita, ko atbildīgās iestādes raksta iedzīvotājiem vēstulēs. Ilona, kurai ir 3. grupas invaliditāte, lūdza Nacionālajam veselības dienestam paskaidrot, kā saprast likumu – vai veselības aprūpe «pienāksies automātiski», vai ir jāmaksā, lai pievienotos sistēmai? Atbildē no dienesta viņa saņēma nepārprotamu skaidrojumu, ka «ar 2021. gadu kā valsts apdrošināta iedzīvotāju grupa būs arī III grupas invalīdi, taču, lai jau ar 2021. gadu persona varētu saņemt pilnā «groza» pakalpojumus, jāveic veselības apdrošināšanas iemaksas arī par diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem, ja persona nav piederējusi pie kādas no Veselības aprūpes finansēšanas likuma 11. pantā minētajām personu grupām».

Nacionālajā veselības dienestā Neatkarīgajai paskaidroja, ka diemžēl ir pieļauta kļūda un sievietei ir sniegta nekorekta atbilde, pieļaujot kļūdu gada atspoguļojumā, proti, vēstulē speciālists mēģināja pateikt, ka 3. grupas invalīdi būs apdrošināti no 2021. gada, bet, ja vēlas saņemt veselības apdrošināšanu jau no 2019. gada, ir jāsamaksā par diviem gadiem.

Vēstulē sieviete ar invaliditāti arī vaicā, kā cilvēkiem ar 3. grupas invaliditāti, nestrādājošiem, turklāt ar trūcīgā statusu saņemt kompensējamos medikamentus līdz 2021. gadam, kad būs šī apdrošināšana. Taču uz to atbilde netiek sniegta. Pašlaik – vismaz līdz jūlijam – valsts veselības aprūpi var saņemt ikviens iedzīvotājs, neatkarīgi no apdrošināšanas statusa.

Inga Paparde

Foto: Pexels

< Iepriekšējais raksts
Vai mūsu policija mūs sargā?