Ventspils nafta aiziet ārzemniekiem

Pagājušās ceturtdienas vēlā pēcpusdienā (pulksten 18.13) Ventspils nafta Rīgas biržai oficiāli paziņoja, ka akciju sabiedrība Latvijas naftas tranzīts (LNT) ir pārdevusi tai piederošo ļoti lielo – 43,25% – Ventspils naftas akciju paketi Vitol grupas uzņēmumam Euromin Holdings (Cyprus) Limited (Euromin).

Tādējādi ar pavisam nelielu nobīdi piepildījās t. s. Lemberga prāvā dzirdētais, ka šāds darījums slepeni tiek plānots un tiks pabeigts līdz 15. septembrim.

Oficiāli arī tika paziņots, ka vienas akcijas cena esot bijusi 1,77 eiro. Var aprēķināt, ka par nopirkto akciju paketi tiks samaksāti 79,98 miljoni eiro.

Faktiski piepildījusies LTV prognoze, ka akciju pakete tiks pārdota par 79 miljoniem eiro jeb lētāk nekā tābrīža biržas cena un krietni lētāk (gandrīz trīs reizes) nekā valdībai pietuvinātās kompānijas Prudentia aprēķini.

Tādējādi faktiski ir piepildījušās visas pēdējās dienās publiski paustās prognozes, izņemot divas, kuras pagaidām pārbaudīt nav iespējams. Proti, Ventspils mērs Aivars Lembergs aģentūrai LETA prognozēja, ka pēc darījuma noslēgšanas būs visas iespējas to juridiski apstrīdēt darījuma cenas dēļ, jo esot pietiekami daudz ieinteresēto personu, kas varētu to darīt. It sevišķi tāpēc, ka darījumam būs divas cenas – oficiālā un neoficiālā. Divas cenas vajadzīgas tāpēc, ka daļa no summas nonākšot LNT padomes priekšsēdētāja Rudolfa Meroni privātajos kontos. Bet «jumtu» šādam darījumam ir nodrošinājis prokurors Juris Juriss.

Būs obligātais atpirkums

Kompānija Euromin ir ieguvusi vairāk nekā 90% Ventspils naftas akciju. Tas nozīmē, ka būs jāizsaka obligātās akciju atpirkšanas piedāvājums, kura rezultātā droši vien visas akcijas nonāks Euromin īpašumā un Ventspils nafta aizies no biržas. Varbūt, ka kāds akcionārs ietiepsies un akcijas nepārdos; ļoti iespējams, ka kāds akcionārs nepamanīs atpirkšanas piedāvājumu. Katrā ziņā šie mazākuma akcionāri ar Vitol «lielkapitālistiem» pie viena galda nesēdēs.

Iknedēļas preses konferencē Ventspilī A. Lembergs prognozēja, ka obligātajā akciju atpirkumā cenai vajadzētu būt 3,50 eiro par katru akciju, tātad divreiz augstākai, nekā oficiāli pasludinātā cena lielajā darījumā.

Cita starpā piektdien Ventspils naftas akciju cena biržā piedzīvoja vēl vienu lēcienu par 22% līdz 2,90 eiro par akciju – tātad arvien tuvāk A. Lemberga prognozētajai cenai. Akciju cena obligātajā atpirkšanas piedāvājumā netiek «pagrābta no gaisa», bet gan tiek aprēķināta pēc likumā noteiktas formulas pēc trim parametriem. Šo cenu var uzskatīt par objektīvāko akciju cenu.

Letiņiem nedrīkst piederēt

Šobrīd nav zināms, vai kāds tiešām apstrīdēs darījuma cenu, jebšu tomēr «tranzītkarš» tiešām būs beidzies. Tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka «latvju buržuji», kuriem piederēja LNT, savu lomu naftas biznesā zaudēs. Līdz ar to tiešām ir noslēdzies 22 gadu ilgs Latvijas vēstures posms, kura laikā «latvju buržuji» cīnījās – brīžiem ļoti nežēlīgi – par «biznesa pērli» (advokāta Jāņa Zelmeņa formulējums) Ventspils naftu.

Katrā ziņā Latvijas prokuratūrai bija noteicošā loma, lai Ventspils nafta nonāktu ārzemnieku īpašumā. Jau kopš 2005. gada krimināli tika vajāti tie, kuri negribēja Ventspils naftu pārdot ārzemniekiem. Jāatgādina, ka A. Lemberga kriminālā vajāšana sākās 2005. gadā ar absurdo t. s. Grinberga lietu. Aizdomās turamo statusu ieguva arī citi «latvju buržuji» (Mamerts Vaivads, nelaiķis Laimonis Junkers), kuri gribēja Ventspils naftu paši attīstīt.

Tā nebūt nebija sagadīšanās – kad A. Lembergu 2007. gada 14. martā apcietināja, nākamajā dienā pēc «kāpņu telpā» noturētas akcionāru «sapulces» LNT pārņēma «pārdotgribētāji». Bet, kad viņi saprata, ka LNT vairs nepieder Ventspils naftas kontrolpakete, jo 11% Ventspils naftas akciju pārdotas ne tiem, «kam vajadzēja», prokuratūra tūlīt pat ierosināja krimināllietu (viegli saskaitīt: 43,25% + 11% = 54,25% akciju jeb pārliecinoša kontrolpakete). Šis kriminālprocess tika izbeigts tikai tad, kad izrādījās, ka minētie 11% akciju tomēr nonākuši pie tiem, «kam vajadzēja».

Tāpat jāatgādina, ka sākotnēji Ventspils naftu bija iecerēts pārdot krievu naftas biznesmeņiem. Tomēr arī tagad, kad Ventspils naftu nopirkusi starptautiska naftas kompānija Vitol, pastāv reāla iespēja, ka Ventspils nafta tiks pārdota tālāk kādai krievu kompānijai (līdzīgi kā savulaik Mažeiķu nafta).

NRA jautājumi

Šobrīd prokuratūra cenšas norobežoties no Ventspils naftas akciju darījuma. Par to liecina arī ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atbildes uz NRA.lv jautājumiem, kas tika pamatotas ar sekojošu paskaidrojuma tekstu:

«T. s. Lemberga prāvā pagājušajā nedēļā izskanēja, ka tiek gatavots (varbūt pat jau ir pabeigts) darījums ar akciju sabiedrībai Latvijas naftas tranzīts (LNT) piederošajām 43,25% Ventspils naftas akcijām. Šonedēļ Ventspils nafta oficiāli šo informāciju apstiprināja. To publiski atzinis ir arī LNT un Ventbunkers padomju priekšsēdētājs, arestētās mantas glabātājs Rudolfs Meroni, norādot, ka darījums ir saskaņots ar «kompetento iestādi».»

Cietušā t. s. Lemberga prāvā SIA T2Terminal pārstāvis advokāts Gatis Dirnēns lūdza arestēt gan minētos 43,25% Ventspils naftas, gan LNT akcijas, gan citus aktīvus, kas pastarpināti piedalās minēto Ventspils naftas akciju pārvaldē. Cietušā pārstāvis uzsvēra, ka Ventspils naftas akcijas ir vērtīgākais aktīvs kriminālprocesā arestētās mantas kopumā.

G. Dirnēna lūgums bija pilnīgi loģisks, jo visos citos gadījumos prokuratūra mantas arestu uzlika attiecīgam skaitam «mātes», «meitas» un «mazmeitas» kompāniju akcijām.

Piemēram, Ventbunkers arests uzlikts sekojoši (kopija no Uzņēmumu reģistra):

Ar Ģenerālprokurtūras 23.01.2008. lēmumu Par aresta uzlikšanu mantai uzlikts arests Aivaram Lembergam, personas kods …, Anrijam Lembergam, personas kods … un Līgai Lembergai, personas kods … piederošajām 29,348% patiesā labuma guvēja tiesībām Akciju sabiedrība “Ventbunkers” (vienotais reģistrācijas Nr. 50003179321), kuras izriet no Yelverton Investments B.V. (nNr. 24279176), Aivaram Lembergam, Anrijam Lembergam un Līgai Lembergai piederošajām Akciju sabiedrības “Ventbunkers” akcijām.2. Ar Ģenerālprokuratūras Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras 02.07.2008. lēmumu par lēmumu par aresta uzlikšanu mantai atcelšanu daļā atcelts arests Līgai Lembergai, personas kods …, piederošajām 9,827% patiesā labuma guvēja tiesībām, t.sk., 65 akcijas, kuras pieder L.Lembergai kā fiziskai personai.

Turpretī «patiesā labuma guvēja tiesībām» LNT, kas izriet no attiecīgām Aivara un Anrija Lembergu «patiesā labuma guvēja tiesībām» Ventbunkerā, arests nav uzlikts. (Atbilstīgi no Uzņēmuma reģistra ņemtajam mantas aresta piemēram un loģikai, arests būtu bijis jāuzliek vismaz aptuveni 10% LNT akciju.)

Cita starpā netika arestēti aktīvi atbilstīgi «izrietošajām» «patiesā labuma guvēja tiesībām» vēl tikai divos citos gadījumos – abi šie aktīvi jau pirms aresta uzlikšanas bija sagatavoti pārdošanai un šobrīd jau ir pārdoti (piemēram, Ventspils Grain Terminal).

Tiesā un arī publiski ir izskanējis, ka prokuratūra ir informēta, kā arī ir saskaņojusi iepriekšminēto ieplānoto darījumu ar 43,25% Ventspils naftas akciju.

Šajā sakarā jautājumi:

Vai Jūs personīgi bijāt informēts par šāda darījuma tapšanu? Ja jā, tad – vai piekritāt tam, atbalstījāt to?

Ja nē, tad – kura ir «kompetentā iestāde», ar kuru R. Meroni ir topošo darījumu saskaņojis?

Kuri Ģenerālprokuratūras prokurori saskaņoja šo darījumu?

Vai esat informēts, kā un pēc kādiem principiem iepriekšējais procesa virzītājs prokurors Andis Mežsargs izvēlējās, kurus aktīvus arestēt, bet kurus aktīvus – ne? Kāpēc viņš nearestēja vērtīgāko Ventspils biznesa aktīvu (un, pēc prokurora loģikas, arī vērtīgāko Aivara Lemberga biznesa aktīvu) – Latvijas naftas tranzīta akcijas?

Vai Jums nerodas aizdomas, ka kādiem prokuroriem ir apsolīti kaut kādi labumi par neadekvātu uzticēšanos R. Meroni un viņa darbību atbalstīšanu?

Vai ir zināms, kur paliks darījumā iegūtā nauda?

Kā šis darījums saskan ar t. s. Lemberga lietas un t. s. Ventspils amatpersonu lietas mērķi?

Kalnmeiera atbilde

Ģenerālprokurors atbildēja: «Atbildot uz Jūsu jautājumiem, izskaidroju, ka a/s “Ventspils nafta” akcijām nevienā kriminālprocesā, kurā procesa virzītājs ir prokurors, nav uzliktas arests. Lai veiktu kādu civiltiesisku darījumu ar šādām akcijām, nav nepieciešams ne prokuratūras ne prokurora saskaņojums. Neviena fiziska vai juridiska persona pie manis jautājumā par a/s “Ventspils nafta”akciju atsavināšanu un šāda darījuma saskaņošanu nav griezusies, un tādu neesmu sniedzis. Pēc manā rīcībā esošās informācijas, arī neviens cits prokurors šādas darbības nav veicis.

Kompetentu atbildi jautājumā par bijušā prokurora Anda Mežsarga kā procesa virzītāja veikto procesuālo darbību pamatojumu sniegt nevaru sakarā ar to, ka manā rīcībā nav šādas informācijas.

Nākošajā tiesas sēdē valsts apsūdzību uzturošie prokurori sniegs izvērstu viedokli par zvērināta advokāta G.Dirnēna pieteikto lūgumu par aresta uzlikšanu daļai “Ventspils nafta” akcijām.».

Uldis Dreiblats, Ritums Rozenbergs