“Velve” neielaiž būvobjektā Stradiņa slimnīcas pārstāvjus, slimnīca atkārtoti aicina būvnieku konstruktīvi nodot būvobjektu pasūtītājam

Pēc Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (Stradiņa slimnīca) paziņojuma par līguma laušanu ar SIA “Velve” sakarā ar vairākkārtēju līguma termiņu nepildīšanu un citiem līguma pārkāpumiem būvnieks atteicies ielaist būvobjekta teritorijā Stradiņa slimnīcas pārstāvjus un tiesu izpildītājus. Stradiņa slimnīca aicina SIA “Velve” pildīt publiskos solījumus un konstruktīvi nodot būvobjektu tā pasūtītājam, sarunās vienojoties par nodošanas kārtību.

2020. gada 27. augustā noslēgtais līgums starp Stradiņa slimnīcu un SIA “Velve” paredz precīzu turpmāku rīcību līguma izbeigšanas gadījumā, proti, pasūtītāja pieaicinātie tiesu izpildītāji fiksē situāciju objektā, un būvniekam ir jānodod objekts Stradiņa slimnīcas valdījumā. Trešdien, 2024. gada 7. februārī, Stradiņa slimnīcas pārstāvji, tostarp tiesu izpildītāji, ieradās objektā, bet “Velve” pārstāvji atteicās tos ielaist būvobjekta teritorijā. Stradiņa slimnīcas vadība jau iepriekš pauda bažas, ka būvnieks varētu nesadarboties, un diemžēl trešdien tas apstiprinājās.

“Esam uzaicinājuši SIA “Velve” uz sarunu spar būvobjekta nodošanas kārtību, un ceram, ka “Velves” pusē sapratne par konstruktīvas sarunas nepieciešamību ņems virsroku pār emocijām. Gribu uzsvērt, ka neatkarīgi no pretdarbībām Stradiņa slimnīca nemainīs savu lēmumu. Mūsu personāls un pacienti ir pelnījuši strādāt un ārstēties cienīgos un ārstniecības procesam atbilstošos apstākļos, tostarp kvalitatīvi izbūvētās un drošās telpās, tāpēc – jo ātrāk spēsim vienoties, jo labāk Latvijas sabiedrībai. Uz to es aicinu “Velvi,”” uzsver Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis.

Paziņojumu par slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanas būvniecības līguma pārtraukšanu Stradiņa slimnīcas valde būvuzņēmumam SIA “Velve” nosūtīja 2024. gada 6. februārī. Līgums lauzts, jo SIA “Velve” nespēj pildīt līgumā noteiktās saistības – netiek ievēroti būvniecības termiņi, būvobjektā konstatēti būtiski defekti, kas netiek novērsti, objektā notikusi nesaskaņotu apakšuzņēmēju nodarbināšana, kā arī fiksēti citi līguma pārkāpumi. Būvniecības līgums tiks izbeigts ar 2024. gada 13. februāri, un patlaban Stradiņa slimnīca gatavojas būvobjekta pārņemšanai 2024. gada 20. februārī.