Valsts kontrole: “Zemeņu kūkas” valsts pārvaldē nomaina pusdienas pilīs un dārgos restorānos

Līdz ar ekonomiskās krīzes beigām dažās valsts pārvaldes iestādēs ir notikusi atgriešanās pie iepriekšējo gadu raksturīgajiem tēriņiem – zemeņu kūku vietā tiek rīkotas pusdienas pilīs un dārgos restorānos.

Šādus secinājumus izdarījusi Valsts kontrole, pārbaudot 26 ministriju un centrālo valsts iestāžu 2013.gada pārskatus. Valsts kontroliere Elita Krūmiņa atzina, ka dažās valsts pārvaldes iestādēs apetīte salīdzinājumā ar 2012.gadu ir augusi un pērn rīkotas semināru pusdienas pilīs un koncepciju apspriešanas dārgos restorānos, ziņo LETA.

Valsts kontroles pārbaudēs atklājušās dažādas interesantas lietas par līdzekļu izlietojumu. Piemēram, par identifikācijas karšu ieviešanu, jauna cietuma būvniecību. Ir apmaksāta arī dalība maratona pasākumos, pirktas dārgas dāvanas. Patīkami ir rotāt telpas ar ziediem, bet ir jāskatās, cik šāda vēlme ir samērojama ar valsts budžeta līdzekļiem, raksta IR.lv.

Pārbaudot 2013.gada pārskatus, Valsts kontrole 25 gadījumos atzinumus sniegusi bez iebildumiem, sešos no tiem tomēr norādīts uz būtiskiem tiesību normu pārkāpumiem. Savukārt vienā gadījumā sniegts atzinums ar iebildēm, norādot uz būtiskiem tiesību normu pārkāpumiem un neekonomisku rīcību ar finanšu līdzekļiem.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas un Zemkopības ministrijas pārskatos konstatētajiem tiesību aktu pārkāpumiem Valsts kontrole ir informējusi arī Ģenerālprokuratūru, par dažiem pārkāpumiem – Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroju.

Valsts kontrole norādījusi uz pārkāpumiem Zāļu valsts aģentūrā, kur uzmanību pievērsa vairāki bilances posteņi par 4 647 554 eiro kā arī par neatbilstošiem avansa maksājumiem Nacionālajā veselības dienestā par 1 421 894 eiro.

Krūmiņa atzina, ka avansa maksājumu tendence ir bīstama un šādu maksājumu apjoms pieaug. Pagājušajā gadā šī summa sasniegusi 2 536 594 eiro.

Krūmiņa atzina, ka iepriecinošs ir fakts, ka 12 iestādēs nav konstatētas nepilnības grāmatvedības uzskaitē un iekšējās kontroles sistēmā. Pirms gada šāda situācija bija deviņās iestādēs.

Kopumā Valsts kontrole ir sniegusi 161 ieteikumu konstatēto trūkumu novēršanai, no tiem deviņi ir ar augstu prioritāti, 128 – ar vidēju prioritāti, bet 24 ieteikumi ir vērsti uz gada pārskata sagatavošanas uzlabošanu.

“Valsts kontrole ir sagādājusi materiālu pamatīgai pētniecībai visiem tiem, kuriem patiesi interesē tas, kas notiek mūsu valstī,” atzina Krūmiņa.