Valdība paplašina Āfrikas cūku mēra ārkārtas situācijas zonu

Saistībā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanos Latvijā Ministru kabinets otrdien, 23.septembrī, apstiprināja grozījumus trijos Ministru kabineta izdotos normatīvajos aktos, kas noteiks īpašu tiesisko režīmu vēl daudzās Latvijas pašvaldībās, kā arī palīdzēs dzīvnieku īpašniekiem saglabāt cūkas pašpatēriņam un īstenot noteiktus biodrošības pasākumus, pasargājot cūkas no inficēšanās ar ĀCM vīrusu, informē Zemkopības ministrija.

Rīkojums „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.322 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” nosaka ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijas paplašināšanu, iekļaujot tajā pilnīgi visu Ogres un Jaunjelgavas novadu (līdz šim iekļauta bija tikai šo abu novadu daļa), kā arī vēl 17 novadus: Aizkraukles, Ikšķiles, Inčukalna, Ķeguma, Krimuldas, Lielvārdes, Līgatnes, Limbažu, Mālpils, Neretas, Pārgaujas, Ropažu, Salacgrīvas, Sējas, Siguldas, Skrīveru un arī Vecumnieku novadu.

Tā kā Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) būs jāturpina veikt sērgas apkarošanas un turpmākas izplatīšanās ierobežošanas pasākumus, iesaistot šajā procesā vēl vairākas citas valsts iestādes un to teritoriju pašvaldības, kurās noteikts īpašais tiesiskais režīms, ir pagarināta izsludinātā ārkārtējā situācija līdz 2015.gada 1.janvārim.

Rīkojums „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.359 „Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai”” noteic, ka PVD uzrauga biodrošības pasākumu īstenošanu arī jaunajās teritorijās, kurās izsludināta ārkārtējā situācija.

Savukārt noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.621 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”” noteic, ka cūku audzētājiem jaunajās teritorijās esošajās cūku novietnēs biodrošības pasākumus jāsāk īstenot ne vēlāk kā 2014.gada 9.oktobrī un tie visā ĀCM apdraudētajā teritorijā jāīsteno līdz 2018.gada 31.decembrim.

Līdz trim mēnešiem pagarināts termiņš, kādā dzīvnieku īpašnieki, kuri savā novietnē nevar īstenot biodrošības pasākumus, nodrošina cūku sugas dzīvnieku nokaušanu.

Savukārt, ja saimniecībā, kas atrodas ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijā, cūkas tur nelielā skaitā un tikai pašpatēriņam (izņemot, ja tie ir vaislas dzīvnieki) un ja cūkas no šīm novietnēm netiek izvestas un cūkgaļas produkti nenonāk pārtikas apritē, tad šajās saimniecībās ir ievērojamas svarīgākās no noteikumu Nr.621 pielikumā uzskaitītajām biodrošības prasībām.

Visi dokumenti stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.