Valdība izskatīs nākamā gada budžeta priekšlikumus otrajam lasījumam

Šodien, 28. novembrī, Ministru kabinets (MK) plāno izskatīt iesniegtos priekšlikumus nākamā gada valsts budžeta otrajam lasījumam Saeimā. Plānots, ka likumprojektu par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam otrajā lasījumā Saeima sāks skatīt 7. decembrī.

Kopā saņemti 289 Saeimas deputātu priekšlikumi par līdzekļu pārdalēm. Kopējā pārdalāmā summa 2024. gadam sasniedz 5,1 miljardu eiro. Tos piedāvāts ieviest, palielinot budžeta deficītu, izmantojot gadskārtējo valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmo finansējumu, tostarp budžeta programmu “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, kā arī paaugstinot nodokļus. Piemēram uzņēmumu ienākuma nodokļa celšana ietverta 13 priekšlikumos. Valdībai ierosināts tos neatbalstīt.

Nozaru ministrijas ir iesniegušas priekšlikumus, kuri atbilst valdībā lemtajam un nerada negatīvu ietekmi uz valsts budžetu. Visiem priekšlikumiem ir kompensējošie pasākumi, piemēram, nozaru ministriju iekšējās pārdales vai papildu ieņēmumi. Tāpat ir iesniegti priekšlikumi tehniskajiem precizējumiem nākamā gada valsts budžeta vai pavadošajos likumprojektos.

Piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija precizē finansējuma sadalījumu pa budžeta programmām un apakšprogrammām pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, nemainot kopējā finansējuma apmēru. Labklājības ministrijas budžetā piedāvāta pārdale, precizējot speciālā budžeta izdevumus bezdarbnieka pabalstiem un attiecīgi pamatbudžeta izdevumos nodrošinot papildu pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana. Tādējādi rasta iespēja par 100 eiro palielināt pabalstu.

Tāpat kultūras jomā panākta vienošanās par papildu finansējumu profesionālo mūziķu un tehnisko darbinieku atalgojuma palielināšanai. Savukārt finansējumu Dziesmu un Deju svētku kolektīvu vadītāju atlīdzības reformai paredzēts rezervēt budžeta likumprojektā. Kultūras ministrijai būs jāsagatavo attiecīgais normatīvais regulējums apstiprināšanai MK.

Saskaņā ar jau iepriekš MK pieņemtajiem lēmumiem palielināta dotācija pašvaldībām 7 miljonu eiro apmērā atbilstoši Latvijas Pašvaldību savienības un MK vienošanās un domstarpību protokolā noteiktajam, kas nodrošina papildu finansējumu 19 pašvaldībām.

Foto: Saeimas kanceleja