Vācijas lielākā attīstības banka sniegs konsultācijas Latvijas valdībai uzņēmējdarbības atbalsta pilnveidei

Šī gada 20.oktobrī Ekonomikas ministrija un Finanšu ministrija parakstīja vienošanos par sadarbību ar Vācijas attīstības banku KfW Bankengruppe.

Parakstot šo Vienošanos, KfW Bankengruppe ir paudusi gatavību dalīties savā pieredzē un zināšanās ar Latvijas institūcijām, sniedzot konsultācijas uzņēmējdarbības atbalsta institūciju darbības pilnveidei un inovatīvu, efektīvu finanšu atbalsta instrumentu izstrādei (piemēram, kā pilnveidot VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” vai SIA “Latvijas Garantiju aģentūra” finanšu instrumentus).

KfW Bankengruppe piedāvā izstrādāt priekšlikumus finanšu instrumentu pilnveidošanai vai jaunu instrumentu izveidei, organizēt dažāda veida apmācības Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Latvijas uzņēmējdarbības atbalsta institūciju darbiniekiem, kā arī nodrošināt pieredzes apmaiņas vizītes KfW Bankengruppe Frankfurtē.

Vienlaikus KfW Bankengruppe ir gatava izvērtēt iespēju refinansēt aizdevumu programmas uzņēmējdarbības veicināšanai.

Vienošanos no Ekonomikas ministrijas puses parakstīja tās valsts sekretārs Juris Pūce, no Finanšu ministrijas – tās valsts sekretāra vietnieks Andžs Ūbelis, no KfW Bankengruppe – tās vecākais viceprezidents Dr. Lutz -Christian Funke.

KfW Bankengruppe ir 1948.gadā dibināta Vācijas attīstības banka, kas šodien ir viena no lielākajām publiskā sektora bankām pasaulē. Tai ir 50 gadu pieredze visā pasaulē, sniedzot konsultācijas dažādu valstu valdībām, kā nodrošināt ilgtermiņa ekonomisko, sociālo un vides aizsardzības attīstību. Īpašs darbības virziens ir konsultāciju sniegšana uzņēmējdarbības attīstībai, sagatavojot priekšlikumus biznesa stratēģijas, organizācijas, attīstības un jaunu produktu izstrādes jomās.

Autors: bizness.lv