Vāc parakstus par pārbaudes darbu organizēšanas maiņu skolās

Sabiedrības iniciatīvu portālā manabalss.lv iesniegta iniciatīva “Par valsts un skolas pārbaudes darbu organizēšanu ar vienas dienas pārtraukumu starp diviem darbiem”. Iniciatīvas autors Ņikita Kovaļovs uzskata, ka ieviešot šādu likumu, tiks uzlaboti pārbaudes darbu rezultāti, un samazināsies skolēnu pārslodze.

“Ne vispārējās izglītības likumā, ne likumā par valsts pārbaudījumu norises kārtību nav noteikts tas, ka starp diviem skolas vai valsts pārbaudes darbiem ir jābūt minimālam vienas dienas pārtraukumam. Šajā gadījumā skolas pārbaudes darbi ir gan kontroldarbi par tēmām, gan darbi, kurus veido skolas administrācija, bet valsts pārbaudes darbi ir eksāmeni. Šī trūkuma dēļ vairākās skolās tiek organizēti pat vairāki pārbaudes darbi vienā dienā un vairākas dienas pēc kārtas, tas ir pilnīgi nepareizi,” uzskata iniciatīvas autors.

Viņš uzsver, ka paralēli gatavoties vairākiem pārbaudes darbiem ir ļoti grūti, tāpēc pazeminās skolēnu rezultāti un vēlme gatavoties darbiem. Otrkārt, skolēniem sāk pietrūkt brīvā laika, kas neļauj daudzpusīgi izglītoties, nav iespējams piedalīties ārpusskolas pasākumos. Treškārt, šāda pārslodze apdraud skolēnu veselību, samazina miega daudzumu un atpūtas laiku. Šogad jau Valsts izglītības satura centrs izveidoja tādu valsts pārbaudījumu grafiku, kurā obligātais eksāmens latviešu valodā un izvēles eksāmens informātikā notiks bez nevienas dienas pārtraukuma. “Eksāmeni nosaka skolēnu nākotnes likteni. Kāpēc skolēniem nav iespējas parādīt visas savas spējas divos eksāmenos? Kāpēc viņiem vajag pielāgoties šiem apstākļiem un samierināties ar to, ka rezultāti šāda nepareizi sastādīta grafika dēļ var būt zemāki?” vaicā iniciatīvas pieteicējs.

“Nedrīkst būt apmierinātiem ar šādu absurdu! Tāpēc visiem skolēniem un viņu vecākiem, kuriem arī ir jābūt ieinteresētiem skolēnu rezultātos un veselības stāvoklī, ir jāatbalsta šī iniciatīva, kura paredz izmaiņas vispārējās izglītības likumā, valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par valsts pārbaudes darbu norises laiku gan 2017./2018. mācību gadā, gan nākamajos mācību gados, lai valsts un skolas pārbaudes darbi tiktu organizēti ar minimālu vienas dienas pārtraukumu starp diviem darbiem,” pauž Kovaļovs.

“Amatpersonām ir grūti iedomāties, kāds ieguvums būs no šīs vienas dienas starp kontroldarbiem vai eksāmeniem, bet skolēni to saprot un atbalsta. Pirmkārt, būs vairāk laika, lai sagatavoties kontroldarbiem, skolēni varēs kvalitatīvāk gatavoties katram darbam, pazudīs ļoti bieži sastopama frāze – ,,ko zinu, to rakstu”. Palielināsies viņu vēlme mācīties un attiecīgi viņu rezultāti būs arī augstāki, Latvijā būs vairāk izglītotu cilvēku. Otrkārt, skolēniem būs vairāk brīvā laika. Skolēni varēs apmeklēt ārpusskolas pasākumus un attīstīt sevi ne tikai pēc skolas programmas. Treškārt, samazināsies skolēnu pārslodze, palielināsies miega daudzums un atpūtas laiks. Ja š.g eksāmena grafikā tiks veiktas izmaiņas, kā arī, ja vienas dienas pārtraukums tiks saglabāts arī turpmāk, visiem skolēniem būs iespēja uzrakstīt katru no eksāmeniem uz visiem 100%, jo viņiem būs labākas koncentrēšanas spējas un vairāk laika, lai atkārtotu visu svarīgāko un noskaņoties pavisam citam eksāmenam. Viņi nebūs atkarīgi no apstākļiem, kurus veido nepareizi izveidoti eksāmenu grafiki,” pauž iniciatīvas autors.

Foto: Pixabay