Uzņēmējiem nepieciešama stabilitāte

Lai veiksmīgi attīstītos ekonomika, lai uzņēmēji justos komfortabli un investori droši, viens no svarīgākajiem noteikumiem ir stabilitāte. Taču Latvijas politika, kurā lēmumi bieži tiek pieņemti stihiski vai drosmes trūkuma dēļ netiek pieņemti, šādu stabilitāti neveicina.