Uzņēmēji gada otrajā pusē plāno izveidot gandrīz 6000 jaunas darbavietas

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sagatavojusi Latvijas darba tirgus īstermiņa prognozi 2014.gada 2. pusgadam. Prognoze izstrādāta, analizējot un apkopojot 2 556 darba devēju un 11 nozaru asociāciju aptaujas rezultātus.

Izvērtējot darba devēju plānus jaunu darbavietu izveidošanai tuvāko sešu mēnešu laikā, tika secināts, ka lielākā daļa jauno darbavietu tiks izveidotas speciālistiem, pakalpojumu un tirdzniecības darbiniekiem, ka arī kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem. Lielākā daļa jauno darbavietu visās profesiju pamatgrupās tiks veidotas Rīgā. Kopumā šī gada 2.pusgadā plānots izveidot 5895 jaunas darbavietas, tai skaitā, Rīgā – 3124, Pierīgā – 746, Vidzemē – 401, Kurzemē – 634, Zemgalē – 529, Latgalē – 461, raksta BNA Latvia.

Tāpat noskaidrotas šī gada 2.pusgada darba devēju vispieprasītākās profesijas, to vidū it programmētāji, informācijas tehnoloģiju speciālisti, režisori un producenti, iesaiņotāji, komercpakalpojumu speciālisti, inženieri, būvniecības vadītāji, viesmīļi, lauksaimniecības un rūpniecības mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki, veikalu pārdevēji un pārdevēju palīgi, pirmsskolas un pamatizglītības pedagogi, ģeologi un ģeofiziķi, dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji, būvnieki, preču pārvadājumu aģenti, iekšlietu inspektori un izmeklētāji, medicīnas māsas u.c.
Darba devēji nosauca arī papildu prasmes, kas vajadzīgas darbiniekiem, lai veiktu darba pienākumus.

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem nozīmīgas izmaiņas darbiniekiem nepieciešamajās prasmēs gan Latvijā kopumā, gan reģionos nav novērotas. Visbiežāk darba devēji min valodu zināšanas, saskarsmes prasmes, kā arī datorprasmes.