Turpmāk atviegloti cūkgaļas produktu aprites nosacījumi

Lai atvieglotu cūkgaļas un cūkgaļu saturošu produktu aprites nosacījumus mājdzīvnieku audzētājiem, kuru ganāmpulku novietnes atrodas Āfrikas cūku mēra (ĀCM) ārkārtējās situācijas zonā, valdība pirmdien, 3.novembrī, pieņēma divus Ministru kabineta noteikumus, informē Zemkopības ministrija.

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.621 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” atceļ nepieciešamību turpmāk saskaņot ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) biodrošības pasākumu plānu, kas izstrādāts mājputnu novietnēm un vēršu apakšdzimtas, cūku, aitu un kazu savākšanas centriem, dzīvnieku tirgošanas telpām un dzīvnieku turēšanas vietām, kur dzīvniekus tur izolācijā līdz izvešanai uz trešajām valstīm, tādējādi samazinot administratīvo slogu.

Lai nodrošinātu ĀCM apkarošanu un ierobežošanu, noteikumos precizēts biodrošības pasākumu īstenošanas, kā arī cūku nokaušanas termiņš, ja pasākumi netiek īstenoti. Ja gadījumā dzīvnieku īpašnieks novietnē biodrošības pasākumus neievieš un cūkas nenokauj, PVD pieņem lēmumu par cūku nokaušanu vai nogalināšanu un dzīvnieku īpašniekam lēmums jāizpilda divu nedēļu laikā.

Vēl noteikumi paredz, ka turpmāk būs atvieglota dzīvu cūku, cūkgaļas, cūkgaļas produktu, cūkgaļas izstrādājumu, kā arī cūkgaļu saturošu produktu aprite no ĀCM riska zonām. Būs atviegloti nosacījumi dzīvu cūku pārvietošanai no III riska zonas, ja šajā zonā nav pietiekamas kapacitātes kautuves, kā arī noteikts, un no šīm cūkām iegūtos produktus varēs izplatīt visā Latvijā. No II riska zonas uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm būs atļauts izvest cūkgaļu un cūkgaļas produktus, ja to iegūšanas procesā veikta apstrāde, kas garantē pārtikas produktu drošību un nepieļauj slimības ierosinātāja tālāku izplatīšanos. Atviegloti nosacījumi arī cūkgaļas, cūkgaļas produktu, cūkgaļas izstrādājumu un cūkgaļu saturošu produktu izvešanai no III riska zonas. Līdz ar aprites prasību maiņu dzīvnieku īpašniekiem nebūs pamata saņemt kompensāciju par nokautajiem dzīvniekiem tirdzniecības traucējumu dēļ un būs novērsti tēriņi no valsts budžeta.

Līdzīgi grozījumi, atvieglojot dzīvu cūku, cūkgaļas, cūkgaļas produktu, cūkgaļas izstrādājumu, kā arī cūkgaļu saturošu produktu apriti no ĀCM riska zonām, veikti arī MK noteikumos 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 “Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”.