Ierosina izmaiņas bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas un izmaksas nosacījumos

Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus likumā Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, tādējādi pilnveidojot bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksu tiesisko regulējumu.

Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir bezdarbniekam, kuram apdrošināšanas stāžs nav mazāks par vienu gadu, ja par viņu iemaksas bezdarba gadījumam veiktas vai bija jāveic ne mazāk kā deviņus mēnešus pēdējo 12 mēnešu laikā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Likums pašlaik nosaka arī citus gadījumus, kad bezdarbnieks iegūst tiesības uz bezdarbnieka pabalstu. Piemēram, ja par bezdarbnieku pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas mazāk kā deviņus mēnešus. Tomēr, ja tās ir veiktas arī pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, piemēram, valsts iemaksas par cilvēku, kurš kopj bērnu līdz 1,5 gada vecumam, tad nosakot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ņem vērā iemaksas bezdarba gadījumam par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Likumprojektā precizēts, ka arī iepriekšminētajos gadījumos cilvēka kopējais apdrošināšanas stāžs nevar būt mazāks par vienu gadu un iemaksām bezdarba gadījumam jābūt veiktām ne mazāk kā deviņus mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā.

Tāpat veiktās izmaiņas pēc būtības nemaina bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanu, bet vienkāršo pabalsta apmēra noteikšanu, atsakoties no personas statusa (ir vai nav darba ņēmējs) pārbaudes uz bezdarbnieka statusa iegūšanas dienu.

Likumu plānots papildināt ar nosacījumu, ka bezdarbnieka pabalsta izmaksu izbeigs, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) konstatēs, ka pabalsta saņēmējs ir nodarbināts citā valstī. Tas nozīmē, ka bezdarbniekam šādos gadījumos nebūs tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Plānots, ka turpmāk apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā varēs pieprasīt īsākā laikā – 6 mēnešus līdzšinējo 12 mēnešu vietā. LM uzsver, ka vienāds termiņš visu pabalstu pieprasīšanā atvieglos pabalstu pieprasīšanu. Turklāt 6 mēnešu periods ir pietiekoši ilgs laiks, lai cilvēks varētu pagūt pieprasīt likumā noteiktos pabalstus. Lai nodrošinātu tiesiskās paļāvības principa ievērošanu, paredzēts, ka minētās izmaiņas stāsies spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Vienlaikus likumprojektā veikti grozījumi, lai saskaņotu šī un citu likumu (Invaliditātes likuma, Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma, likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu) normas attiecībā uz bērna ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam kopšanu, līguma slēgšanu par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu un bezdarbnieka pabalsta pārmaksas atgūšanu.

Iepriekšminēto paredz ceturtdien, 4.decembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi likumā Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām, jāapstiprina valdībā un jāpieņem Saeimā.