Tiesājas par atbalsta maksājumiem zemniekiem

Vai pārbaudē oktobra beigās var redzēt, cik daudz nezāļu griķu laukā bija augusta beigās? Šāds strīds starp kādu Kurzemes bioloģisko saimniecību un Lauku atbalsta dienestu šobrīd tiek risināts tiesā un tās iznākums izšķirs, vai atbalsta maksājumi saimniecībai pienākas, vai nē. Taču tas arī kopumā aktualizē jautājumu par lauku tīrību un to pārbaužu metodēm. Nezāļu īpatsvars ir bijis diskusiju objekts vairāku gadu garumā un prasības, neraugoties uz bioloģisko zemnieku iebildēm, ir palikušas tikai stingrākas.