Tālmācības augstskolas studenti var palikt bešā

Eiropas Tālmācības augstskolai (ETA) šomēnes divām studiju programmām tika atņemta licence, un tas nozīmē, ka tajās studējošajiem jāsāk izraudzīties cita mācību iestāde, kur zinības apgūt. Tā kā ETA joprojām nav akreditēta, arī licencēto programmu beidzējiem valsts atzītus diplomus neredzēt. Privātu augstskolu slēgt nevar, tad nu studētgibētājiem jālemj pašiem – mācīties tajā vai ne.

ETA (pirms tam ar nosaukumu EIHSEBA) sevi reklamē kā augstskolu, kas «atbilst Eiropas augstākās izglītības standartiem», apgalvojot, ka tās absolventi saņems starptautiski atzītu diplomu. Mājaslapā tā vien virmo tādi vārdi kā elitārs, labākais, modernākais, bet nekur netiek minēts tas, ka augstskola nav akreditēta. Tas netraucē solīt bonusus, piemēram, lētāku studiju maksu nekā citur, pat bezmaksas mācības, ja visi pārbaudījumi tiek nokārtoti ne zemāk par astoņām ballēm. Tas, kā redzams no portāla www.sudzibas.lv, ir nostrādājis, un daudzi uz to arī uzķērušies. Diemžēl, kā paši vēlāk atzinuši, izvēle bijusi neveiksmīga, jo ETA pakalpojumus par kvalitatīviem nodēvēt nevarot un arī solītās bezmaksas studijas tādas nebūt nav bijušas.

Tiem, kas nolēmuši izstāties, tas izmaksājis 213 eiro – tāda cena bijusi izziņai, kurā norādīti apgūtie studiju kursi. Citas augstskolas arī krietni zemāk novērtējušas ETA sniegto zinību bagāžu, un, piemēram, otrā kursa studentiem nācās pārsēsties pirmā kursa solos. Taču arī tos, kas pabeidza ETA, noteikti neiepriecināja atziņa, ka diploms gan iegūts, bet bez pilnvērtīga seguma. Daudziem ETA studentiem noteikti nebūs patīkama arī jaunākā ziņa: divām studiju programmām – Jurisprudencei un Datorzinātnei – atņemta licence.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šādu soli skaidro ar to, ka divus gadus, kopš šīs programmas saņēmušas licenci, nav sākta attiecīgo studiju virzienu akreditācija. No kopumā četriem ETA studiju virzieniem divi – Uzņēmējdarbība un Tūrisma vadība – tikuši pozitīvi novērtēti jau 2013. gada 18. decembrī, un tas ļāvis augstskolai sākt akreditācijas procesu (likums to atļauj, ja puse no virzieniem ir oficiāli atzīti). «Lai gan nav bijis nekādu šķēršļu augstākās izglītības iestādes akreditācijai, tā to vēl nav izdarījusi,» uzsver IZM, piebilstot, ka augstskola drīkst apstrīdēt Studiju programmu licencēšanas komisijas lēmumu (mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas – 20. jūnija). Pašlaik šāds iesniegums gan IZM vēl neesot saņemts. Diemžēl iespēju ierobežot vai apturēt augstskolas darbību ministrijai neesot, un ETA var turpināt uzņemt studentus. Vienīgais, ko varot ieteikt studētgribētājiem, pirms izvēlēties augstskolu, noskaidrot IZM vai Izglītības kvalitātes valsts dienestā, vai tā un tās piedāvātās programmas ir akreditētas.

Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs un licencēšanas komisijas loceklis Jānis Vētra apliecina, ka ETA kā privāta augstskola var darboties, arī būdama neakreditēta, ja tikai ir kāds, kas vēlas tajā mācīties. Viņš gan ļoti rezervēti skatoties uz studijām ETA piedāvātajā veidā: «Tālmācība var būt tikai kā mācību procesa sastāvdaļa, bet ne vienīgais formāts. Tādu mācību galarezultāts diez vai saucams par augstāko izglītību.»

To, kā notikušo vērtē augstskolas vadība, neizdevās noskaidrot. Uz NRA.lv jautājumiem pie tālruņa esošā rektorāta darbiniece, kas nenosauca savu vārdu, atbildēja vienzilbīgi, apliecinot, ka – jā, lēmumu pārsūdzēšot un nē – IZM vērtējumam nepiekrītot. To, kāpēc tā noticis, darbiniece neskaidroja, vien nomurmināja: «Nevarēšu paskaidrot» un klausuli nolika.

Aisma Orupe