Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora atlases komisija pieņēmusi lēmumu uz konkursa otro kārtu izvirzīt visus no sešiem pretendentiem, kuri bija...

Pēc juridiskā statusa 2% lauksaimniecībā izmantojamās zemes pieder zemnieku saimniecībām, 14% – sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA),...

Nekustamā īpašuma nodoklis Vakarbuļļos dzīvojošiem ik gadu palielinās par 100 līdz 150 latiem. Nodokļa kāpumu veicinājis gan īpašumu kadastrālo...

Nākamgad īpašumu kadastrālās vērtības un līdz ar to arī nekustamā īpašuma nodoklis palielināsies lielākajā daļā Latvijas. Lauksaimniecības zemju īpašniekiem jārēķinās, ka īpašuma kadastrālā vērtība varētu pieaugt par 10 līdz 15 procentiem, savukārt 11 teritoriālajās vienībās – 7 pagastos un 4 pilsētās – lauksaimniecības...

Lauksaimniecības zemei pēdējo gadu laikā ir bijis straujākais cenu kāpums Latvijas nekustamo īpašumu tirgū. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (VZD) aplēsēm, šim pieaugumam līdzinās vien daži ekskluzīvie jaunie mājokļu projekti Rīgā un Jūrmalā. Līdz šim par lauksaimniecības zemju augstajām cenām lielākoties sūkstījās Zemgales...

Valsts zemes dienesta (VZD) rīcībā esošā informācija liecina, ka ar katru gadu pieaug ārvalstu fizisko personu rīcībā esošie zemes īpašumi Latvijā un visvairāk tiek pirktas tieši lauksaimniecības zemes. Šobrīd ir sākusi darboties zemes iegādes kreditēšanas programma, kas paredz iespēju saņemt aizdevumu ar atvieglotiem noteikumiem....

No 1. februāra Valsts zemes dienests (VZD) piedāvā klientiem jaunu maksas pakalpojumu – iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana. Maksa par pakalpojumu ir Ls 18 par vienu vērtību. Pakalpojums ir paredzēts klientiem, kuri plāno darbības ar nekustamo īpašumu un vēlas noskaidrot kā plānotās aktivitātes ietekmēs īpašuma kadastrālo vērtību. Jaunais...