Nepamatoti izmaksātas piemaksas pie algas un nodokļu ieņēmumu tērēšana neatbilstīgiem mērķiem. Tie ir biežākie un lielākie pārkāpumi, kurus,...

Valsts kontroles (VK) revīzija par AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem tika veikta laikā, kad uzņēmums...

Lai gan akciju sabiedrības “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi aprēķināti atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu...

Valsts kontrole ir uzsākusi virkni būtisku revīziju, tai skaitā lietderības pārbaudi par augstākās izglītības sistēmu un Latvijas pensiju sistēmas...

Aizsardzības ministrija (AM) nav nodrošinājusi caurskatāmas un atbilstošas militārās izglītības sistēmas izveidi, kā rezultātā ir pieļauts militārā personāla apmācībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu neekonomisks un nelietderīgs izlietojums, revīzijā secinājusi Valsts kontrole (VK). Aprēķināts, ka kopumā AM nelietderīgi izšķērdējusi...