Vācija varētu sākt iekasēt naudu par valsts autoceļu lietošanu ārvalstu transporta līdzekļu vadītājiem. Tiek paredzēts, ka šī nodeva stāsies...

No 7.jūlija nodevu par vienreizēju iebraukšanu Jūrmalas pilsētas teritorijā var samaksāt ar īsziņas starpniecību, lietojot arī sistēmas SMS...

Neatkarīgi no tā, vai tukšajā datu nesējā – audiokasetē, videokasetē, CD vai DVD matricā – tiek iekopēts kāds ar autortiesībām aizsargāts darbs vai personiska informācija, par to tiek iekasēta nodeva 3 līdz 10 santīmu apmērā. Nodeva jāmaksā, iegādājoties arī CD, DVD, MP3 atskaņotāju, televizoru vai radio ar ieraksta funkciju....

Ministru kabinets vakar, 25. novembrī ārkārtas sēdē akceptēja grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, izveidojot jaunu – finanšu stabilitātes nodevu, kā arī precizējot normas par nodokļu administrācijas un nodokļu maksātāja vienošanās līguma slēgšanu. Detalizētam jaunās nodevas regulējumam tiks izstrādāts finanšu stabilitātes nodevas...