Iespējams, ka daudzās tiešās valsts pārvaldes iestādēs vēl nezina, ka novembris tām nesīs stingru prasību – biroja tehniku, papīru, datortehniku un tās piederumus, kancelejas un saimniecības preces un vēl daudzas citas ikdienas darbā nepieciešamas lietas iegādāties centralizēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), ko apkalpo Valsts reģionālās...