Finanšu ministrija (FM) šonedēļ publiskai apspriedei nodeva 2014.-2020.gada Eiropas Savienības (ES) fondu perioda plānošanas dokumentu projektu – Partnerības līguma un Darbības programmas «Nodarbinātība un izaugsme» – otrās versijas. Kā informē FM pārstāvis Kaspars Valtmanis, ministrija aicina piedalīties ES fondu plānošanas...

Latvija, apsteidzot Igauniju, ir kļuvusi par sekmīgāko Eiropas Savienības (ES) fondu apguvēju Baltijā un otru veiksmīgāko Centrālajā un Austrumeiropas reģionā, atpaliekot tikai no Bulgārijas, liecina starptautiskās biznesa konsultāciju kompānijas KPMG pētījums par ES struktūrfondu finansējuma izlietojumu Centrālās un Austrumeiropas...

Šodien panāktā vienošanās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 2014.-2020. gadam atbilst Latvijas nacionālajām interesēm. Tā garantē stabilitāti, attīstību un izaugsmi. Parlamenta, Padomes un Komisijas vadītāju vienošanās pieliek punktu nenoteiktībai un dod skaidru skaitļu ietvaru, kas ļauj savlaicīgi saplānot ES fondu ieguldījumus...

Daļai pašvaldību gadu no gada ir problēmas ar Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļu pamatotu izlietošanu, izpētījis Latvijas Televīzijas raidījums «De facto». Kopumā tās zaudējušas 8,19 miljonus latu. Visbiežāk nepamatoti nauda tērēta Jelgavas novada domes īstenotajos projektos (18 gadījumos), tai seko Kuldīgas novada dome (16...

Valdība lēmusi pārdalīt neizmantoto finansējumu no trim EM programmām uz kompetenču centru programmu, tādējādi nodrošinot atbalstu vēl viena kompetenču centra izveidei. Projekta iesniegumu pieņemšana programmā „Kompetences centri” notika no 2010.gada 2.augusta līdz 2010.gada 30.septembrim un kopā tika iesniegti 9 projekti par kopējo pieprasīto finansējumu...

Ventspils un Liepājas lidostu infrastruktūras attīstībai tiks novirzīti papildus 769 tūkstoši latu no Kohēzijas fonda (KF) līdzekļiem, kas rasti aktivitātē “Lielo ostu infrastruktūras attīstība”. Tā kā ostu rekonstrukcijas projektiem nepieciešami ievērojami lielāki finanšu līdzekļi, aktivitātē pēc otrās projektu atlases kārtas atlikusī...

21.septembrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināta jauna ES fondu programma eksporta veicināšanai. Tāpat apstiprinātas arī būtiskas izmaiņas vēl citās programmās uzņēmējdarbības sekmēšanai. Akceptēta jauna programma – „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”, kuras ietvaros LIAA un TAVA organizēs...

Līdz šā gada 31. jūlijam Eiropas Savienības (ES) fondu projekti apstiprināti par 1,9 miljardiem latu, kas ir 60,8% no Latvijai 2007.-2013. gada periodā pieejamā ES fondu finansējuma, liecina otrdien, 24. augustā, Ministru kabineta sēdē skatītā informatīvā ziņojuma par ārvalstu finanšu resursu apguvi dati. Finanšu ministrija aicina ministrijas būtiski...

Otrdien, 15. septembrī, valdība Ministru kabineta (MK) sēdē konceptuāli lēma par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda aktivitātēs plānotajām valsts budžeta līdzekļu pārdalēm 2009. gadā, lai veicinātu Eiropas Savienības (ES) fondu projektu finansēšanai piešķirto...

Līdz šim atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde varēja slēgt līgumu ar ES fondu finansējuma saņēmēju tikai tad, ja iestādes rīcībā bija finanšu resursi līguma saistību izpildei. Saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos turpmāk būs iespēja slēgt līgumu par ES fondu projekta īstenošanu arī tad, ja atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei...