Neraugoties uz saspringto situāciju eirozonā, Latvijas ekonomikā arī š.g. 2.ceturksnī turpinās vērā ņemama izaugsme (pēc EM novērtējuma salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni par 2% un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni – par 5.4%). „Ātrais novērtējums par Latvijas ekonomikas izaugsmi šā gada otrajā...

2012.gada 9.augustā Rīgā tika parakstīts Nodomu protokols starp LR Ekonomikas ministriju un starptautisko organizāciju „Horasis”, kā arī trīspusējās sadarbības līgums starp LR Ekonomikas ministriju, Rīgas pilsētas pašvaldību un starptautisko organizāciju „Horasis” par 2012.gada Ķīnas uzņēmējdarbības foruma norises Rīgā organizatoriskajiem...

Šā gada 30.jūlijā Ministru kabineta komiteja atbalstīja un nolēma virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā Ekonomikas ministrijas piedāvāto risinājumu ilgtspējīgai elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem (AER), kā arī enerģijas ražošanai koģenerācijā, kas paredz veikt grozījumus esošajā regulējumā un līdz šā...

Jūtot, ka Ekonomikas ministrija nopietni pieķērusies elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenta un elektroenerģijas no atjaunojamajiem energoresursiem ražotāju atbalsta sistēmu pārskatīšanai, Būvmateriālu ražotāju asociāciju pārstāvošie uzņēmumi sarosījušies, lai gūtu privilēģijas, apmaksājot rēķinus par elektroenerģiju. Tiekoties...

Ņemot vērā lielo potenciālu, kas Latvijai ir elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem (AER), Ekonomikas ministrija līdz šā gada 1.oktobrim izstrādās jaunu valsts atbalsta mehānismu nozares turpmākai ilgtspējīgai attīstībai. Jaunais mehānisms būs vērsts uz to, lai nozare arī turpmāk varētu veiksmīgi attīstīties,...

Jebkurā no scenārijiem – vai tas būtu optimistisks vai pesimistisks – darbaspēka samazinājums Latvijā ir sagaidāms sabiedrības novecošanās dēļ, secinājusi Ekonomikas ministrija. Tāpēc valstī nepieciešama skaidra demogrāfijas politika, uzsvaru liekot uz dzimstības palielināšanu un reemigrāciju, diskusijā par diasporas lomu Latvijas...

Šā gada pirmajā ceturksnī bruto darba samaksa bija 467 lati, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieauga par 3,7%, portālu «Apollo» informēja Ekonomikas ministrijas Ekonomiskās attīstības un darba tirgus prognozēšanas nodaļas eksperte Vita Skuja. Augot pieprasījumam pēc darbaspēka, darba samaksa turpina palielināties....

Aktīvu, regulāru un atklātu dialogu ar biodegvielu ražošanas nozares komersantiem un nevalstiskajām organizācijām par nozares turpmākās attīstības iespējām bez valsts budžeta tiešajām subsīdijām Ekonomikas ministrija sāka jau pagājušajā gadā. Kopš tā laika notikušas vairākas tikšanās, diskusijas un sarakste ar nozares uzņēmumiem,...

Šodien, 8.maija, Ministru kabineta sēdē Ekonomikas ministrija iepazīstināja ministrus ar ziņojumu par makroekonomisko situāciju valstī, kas sadarbībā ar Finanšu ministriju tiek gatavots reizi ceturksnī. Ziņojumā ir raksturota ārējā vide, analizēta tekošā situācija reālajā un finanšu sektorā, aplūkotas tendences darba tirgū, iekļauta...

Līdzšinējā biodegvielu ražošanas nozares attīstība Latvijā un valsts atbalsta instrumentu analīze rāda, ka biodegvielu ražošanas nozares turpmāko izaugsmi vislabāk stimulēs biodegvielu patēriņa pieaugums, ko valsts no savas puses var sekmēt ar dažādiem politikas instrumentiem. Ekonomikas ministrija sagatavojusi „Informatīvo ziņojumu...