Par valsts finansējumu Covid-19 ietekmes mazināšanai kultūras nozarē Latvijas Nacionālais kultūras centrs 2020.gadā veicis būtisku ieguldījumu...

Galvenais akcents, gatavojoties 2018. gada dziesmu un deju svētkiem, ir Daugavas stadiona un Mežaparka Lielās estrādes sakārtošana. Līdztekus šiem...