Pabeigta AS „Laima” šokolādes ražotnes tehnoloģisko iekārtu renovācija, lai uzlabotu energoefektivitāti un veiktu ieguldījumus vides aizsardzībā....

Ir uzsākts kriminālprocess saistībā ar zvērināta advokāta Mārča Miķelsona un citu ar viņu saistīto personu vēršanos pret saldumu ražotājas...