Stradiņa slimnīca: SIA “Velve” piedāvā neadekvātu un prettiesisku vienošanās projektu, mēģinot atbrīvoties no visām tiesiskajām sekām un zaudējumu piedziņas

SIA “Velve” Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcai (Stradiņa slimnīca) piedāvā neadekvātu un prettiesisku vienošanās projektu, mēģinot atbrīvoties no visām tiesiskajām sekām turpmākas zaudējumu piedziņas, kas būtībā uzskatāma par ņirgāšanos par slimnīcas ārstiem, personālu, pacientiem un valsts interesēm. Pretēji sabiedrības un Stradiņa slimnīcas vadības cerībām būvnieks ne vien nav pieņēmis Stradiņa slimnīcas sagatavoto vienošanās piedāvājumu, bet arī noteicis savas prasības. Ignorējot faktu, ka, nepildot līgumsaistības, SIA “Velve” Stradiņa slimnīcai un Latvijas valstij jau ir radījusi finansiālus zaudējumus vairāku desmitu miljonu eiro apmērā, būvnieks no Stradiņa slimnīcas vienošanās gadījumā pieprasījis vairāk nekā 11,5 miljonus eiro. Slimnīcas vadība šādu piedāvājumu kategoriski noraidījusi un plāno rīt, 21. februārī, pārņemt objektu līgumā noteiktajā kārtībā.

“Tas, ar kādu bezkaunību būvnieks šantažē Stradiņa slimnīcu kā pasūtītāju, nav vārdos izsakāms. SIA “Velve”, vairākkārt pagarinot līguma termiņus un pieprasot papildu finansējumu tā īstenošanai, projekta kopējās izmaksas pieaugušas par 16 miljoniem. Tāpat, būvniekam nespējot pildīt līgumsaistības, mēs esam zaudējuši Eiropas Savienības fondu līdzekļus 26 miljonu apmērā. Nerunāsim jau par defektiem, kuru novēršana maksās bargu naudu. Bet, par spīti šiem faktiem būvnieks ne vien atsakās vienoties un pamest objektu, bet arī uzstāda prasības, saskaņā ar kurām mums vēl viņam ir jāpiemaksā gandrīz 12 miljoni eiro, lai mēs kā pasūtītājs varētu pārņemt savu objektu. Tas ir absurds! Mēs ne vien negrasāmies piekrist šādam piedāvājumam, bet pat netaisāmies to apsvērt. Līdz ar to SIA “Velve” rīt, 21. februārī, jānodod objekts un jāatstāj valsts īpašuma teritorija,” norāda Stradiņa slimnīcas pagaidu valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis.

Saskaņā ar Stradiņa slimnīcas un SIA “Velve” 2020. gada 27. augustā noslēgto būvniecības līgumu neatkarīgi no tā, vai būvnieks piekrīt vai nepiekrīt vienpusējai līguma laušanai, pēc līguma laušanas būvniekam piecu darba dienu laikā ir jānodod pasūtītājam būvlaukums ar pieņemšanas aktu, ar visiem darbiem, būvmateriāliem, izpilddokumentāciju u. tml. Līgums ar SIA “Velve” juridiski bija spēkā līdz 2024. gada 13. februārim, bet līdz pat šim brīdim SIA “Velve” nav nodevusi objektu Stradiņa slimnīcai. Tas ir valsts īpašums, kuru pārvalda slimnīca – SIA “Velve” rīcība, nenododot objektu, būs patvarīga, kas būs kriminālsodāmi. Slimnīca uzsver, ka šajā procesā rīkojas precīzi atbilstoši likumā noteiktajam, vienlaikus izmantojot likumā paredzētos mehānismus savu tiesību un tiesisko interešu aizsardzībai. Visus zaudējumus, kas radīsies SIA “Velve” turpmākas pretdarbības gadījumā, tiks pieprasīts atlīdzināt.

“Pēc objekta pārņemšanas esam plānojuši piesaistīt neatkarīgu būvekspertīzi, lai veiktu visa objekta būvniecības kvalitātes apsekošanu, jo ir pamats domāt, ka līdzšinējais konstatēto būvniecības defektu saraksts, iespējams, nav pilnīgs. Tāpat nekavējoties sāksim neatliekamos darbus objektā, piemēram, pagrabstāva demontāžu teju 8000 kvadrātmetru platībā, kur saskaņā ar jaunākajām BIOR analīzēm nu jau mitinās ne vien piecas, bet pat septiņas dažādas pelējuma sēņu sugas. Ir pilnīgi izslēgts, ka šādās telpās varētu ierīkot operāciju zāles, kā tas plānots. Redzam, ka, slimnīcai nerīkojoties, būvnieka nodarītie zaudējumi turpinās pieaugt, tādēļ ceram, ka par spīti būvnieka pretestībai un arogancei mēs maksimāli raiti varēs pārņemt objektu,” komentē Stradiņa slimnīcas pagaidu valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis.