Stradiņa slimnīcā konstatē ievērojamas nepilnības

Pēc Veselības ministrijas (VM) iniciatīvas veiktā audita, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Finanšu departamentā, radušās būtiskas šaubas par slimnīcas finanšu līdzekļu kvalitatīvu un efektīvu pārvaldību, liecina VM informācija.

Stradiņu slimnīcā konstatētas ievērojamas nepilnības, proti, atklāts, ka slimnīcā ir ievērojami zaudējumi gan saistībā ar pacientu nesamaksātajiem rēķiniem, gan saistībā ar valsts galvoto kredītu atmaksu un situāciju, ka nebūs iespējams laikā uzcelt Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēto jauno korpusu, kā arī nepilnības atklātas darbinieku algu aprēķina.

Pēc auditu veicēju rīcībā esošās informācijas, lielāko daļu nodaļās tiek rēķinātas piemaksas un algas, tādējādi apejot slimnīcas noteikumus par algu aprēķināšanas kārtību. Sakarā ar secināto, slimnīcai nekavējoties jāveic visu algu revīzija, tai skaitā administrāciju, lai iegūtu skaidrību par to, pēc kāda principa katrā no nodaļām algas veidojas un cik tās ir pamatotas.

Stradiņa slimnīcā konstatēti sarežģījumi gan saistībā finanšu rādītājiem, gan pacientu identitāti, sniedzot medicīnisko aprūpi, gan valsts galvoto kredītu atmaksu. Tāpat zvērinātais revidents norādījis, ka veiktajā revīzijā nav bijusi iespēja pārliecināties par līdzekļu izlietojuma atbilstību to piešķiršanas mērķim, līdz ar to ir šaubas par iekšējās kontroles sistēmu un pārskatos ietverto datu kvalitāti.