Strādāt skolā ir aicinājums

Ar košām gladiolām rokā 1. septembrī Mārupē pamanāmi ne vien skolēni, bet arī jaunie pedagogi. Mārupes vidusskolas vairāk nekā 100 pedagogu saimei šogad pievienojas deviņi jaunie skolotāji. Krievu un angļu valodas skolotājas līdz šim strādājušas pirmsskolas izglītības iestādē, taču sirds degsme nostāties klases priekšā likusi atvadīties no mazuļiem un vērt skolas durvis. Sava loma ir arī atalgojumam, taču svētkos par naudu runāt skolotāji nevēlas.