Spiedīs uz lētākajām zālēm aptiekā

Veselības ministrija plānojusi noteikt, ka no nākamā gada ārsts, izrakstot pacientam medikamentus no kompensējamo zāļu saraksta, receptē norādīs zāļu starptautisko nepatentēto nosaukumu un aptiekā būs jāizsniedz lētākais medikaments. Jau līdz šim spēkā bija kārtība: ja ārsts ir izrakstījis šo starptautisko nosaukumu, aptiekāram ir pienākums izsniegt lētāko medikamentu.

Lētāko jeb references medikamentu nosaka Nacionālais veselības dienests, un šis medikaments var mainīties divas reizes gadā. Veselības ministrijā NRA.lv apstiprina, ka var veidoties situācija, ka pacientam šodien izsniedz vienu medikamentu – uz to brīdi lētāko medikamentu, bet jau nākamajā reizē – citu, jo viņa diagnozes ārstēšanai ir mainījies references jeb lētākais medikaments. Tomēr, kā uzsver veselības ministres padomnieks Edgars Skvariks, ja ārsts varēs pierādīt iemeslus, viņš varēs izrakstīt arī turpmāk pacientam to medikamentu, ko pacients saņēmis pirmajā reizē, gan arī ārsti noteiktās situācijās varēs turpināt izrakstīt arī konkrētu zāļu nosaukumus.

Pacienti pārmaksā

Veselības ministrija sākusi darbu pie zāļu pieejamības uzlabošanas, tostarp samazinot pacientu līdzmaksājumus par tiem nepieciešamajiem medikamentiem, izstrādājot grozījumus kompensējamo zāļu un medicīnas ierīču apmaksas kārtībā. Veselības ministre Ilze Viņķele norādījusi, ka šis ir tikai pirmais solis pārmaiņām zāļu pieejamības nodrošināšanā pacientiem. «Paralēli strādājam pie citiem priekšlikumiem piecenojumu politikas pārskatīšanai arī aptiekām un lieltirgotavām. Ar tiem nāksim klajā jau drīzumā,» sacīja veselības ministre. Grozījumi paredz, ka no 2020. gada 1. aprīļa ārsts, izrakstot medikamentus no kompensējamo zāļu saraksta, receptē norādīs zāļu starptautisko nepatentēto nosaukumu jeb INN un aptiekā pacientam tiks izsniegts references jeb lētākais līdzvērtīgas efektivitātes medikaments. Ārstam, ierakstot pamatojumu pacienta medicīniskajā kartē, būs tiesības norādīt arī konkrētā medikamenta nosaukumu, tomēr šādu recepšu skaitam gada ietvaros nevajadzētu pārsniegt 30 procentu no ārsta izrakstītajām kompensējamo zāļu receptēm. Veselības ministrijā norāda, ka izmaiņu mērķis ir mazināt pacientu līdzmaksājumu apjomu un uzlabot zāļu pieejamību, jo, kā norāda ministrijas speciālisti, katru gadu pacienti pārmaksā par zālēm. Statistikas dati liecina, ka 2017. gadā pacienti, iegādājoties nereferences medikamentus, samaksājuši 25 miljonus eiro. Lielu daļu no šīs summas viņi būtu varējuši ietaupīt, iegādājoties lētākus līdzvērtīgas efektivitātes medikamentus.

Katru reizi citas zāles?

Kompensējamo zāļu sarakstu Nacionālais veselības dienests pārskata divas reizes gadā, katrā no diagnožu grupām nosakot lētāko jeb references medikamentu, tāpēc teorētiski un arī praktiski reizi pusgadā var mainīties konkrētai diagnozei paredzētais lētākais medikaments. Uz jautājumu, vai var gadīties tāda situācija, ka pacientam, kurš iepriekš nav lietojis kompensējamās zāles, aptiekā izsniedz vienu – uz to brīdi lētāko – medikamentu, bet vēlāk, ja ir mainījies lētākais medikaments grupā, jau izsniedz kādu citu, Veselības ministrijā atbildēja apstiprinoši.

«Tā var būt, bet tās nebūs pilnīgi citas zāles – tās būs to pašu aktīvo vielu saturošas zāles, tikai cita ražotāja izpildījumā,» skaidro veselības ministres padomnieks Edgars Skvariks, «turklāt, ja ārstam ir medicīnisks pamatojums, tas ir, objektīvi un pierādāmi apstākļi, ārsts varēs izrakstīt to medikamentu, ko pacients jau ir lietojis.» Padomnieks stāsta, ka izmaiņas zāļu izrakstīšanā stāsies spēkā 2020. gada 1. aprīlī, līdz ar to ārstiem un pacientiem tiek dots nepieciešamais laika periods, lai izvērtētu esošo zāļu izrakstīšanas praksi individuālos gadījumos un pēc iespējas izvēlētos racionālāko ārstēšanās veidu, pirms tiesību normas spēkā stāšanās. «Pacientiem – tiem, kuri kompensācijas kārtības ietvaros jau iepriekš saņēmuši konkrētus kompensējamos medikamentus, ārsts joprojām būs tiesīgs izrakstīt tos pašus konkrētā nosaukuma medikamentus, kurus pacients saņēmis agrāk, ja vien tam ir medicīnisks pamatojums, kas nepieļautu zāļu maiņu uz to pašu aktīvo vielu un dozējumu saturošām cita ražotāja zālēm,» skaidro E. Skvariks.

Ārstiem sekos, bet nesodīs

Veselības ministrija arī norāda, ka reformu mērķis nav radīt nelabvēlīgas sekas pacientam vai ārsta profesionālajai darbībai, tāpēc ir paredzēts, ka ārsts aizvien būs tiesīgs vismaz 30 procentos gadījumu kompensācijas sistēmas ietvaros izrakstīt attiecīga ražotāja zāles, nevis zāļu vispārīgo nosaukumu. Savukārt, ja minētais procenta slieksnis tiks pārsniegts, Nacionālais veselības dienests vērtēs pārsnieguma iemeslus, un, ja slieksnis tiks pārsniegts patvaļīgi, tas ir, bez pārliecinošiem un uzrādāmiem medicīniskiem apsvērumiem, Nacionālais veselības dienests varēs lemt par līgumā un tiesību normās paredzēto mehānismu piemērošanu. Tajā pašā laikā ministrija uzsver, ka norma neparedz radīt ārstam jebkāda veida negatīvas sekas, ja ārsts būs izrakstījis vairāk oriģinālo medikamentu, nekā pieļaujams, protams, ja vien iemesli būs fiksēti medicīniskajā dokumentācijā un būs objektīvi pierādāmi. Faktiski tas nozīmē, ka ārstiem būs ļoti cītīgi jāseko katrai izrakstītajai receptei, lai nepārsniegtu normu.

Prasīs otru zemāko cenu

Veselības ministrija rosinājusi arī citas izmaiņas kompensējamo zāļu sistēmā. Vēl viens no priekšlikumiem noteikumu projektā paredz pārskatīt, kā zāles iekļauj sistēmā. Pašlaik ir noteikts, ka kompensācijas sistēmā iekļauto zāļu cenas tiek salīdzinātas šo zāļu cenai Čehijā, Dānijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā, un Latvijā zāļu cenai ir jābūt vismaz trešajai lētākajai starp šīm valstīm, kā arī kompensējamās zāles nedrīkst būt dārgākas kā Lietuvā un Igaunijā. Rosināto izmaiņu mērķis ir pārskatīt šo kārtību, nosakot, ka no 2020. gada 1. aprīļa, zāles iekļaujot kompensācijas sistēmā, to cena nedrīkstēs būt augstāka par šo zāļu otro zemāko ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Čehijā, Dānijā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā un nepārsniedz šo zāļu ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Igaunijā un Lietuvā. Zāļu iesniedzējam katru gadu līdz 1. februārim būs jāiesniedz Nacionālajam veselības dienestam informācija par aktuālajām cenām minētajās valstīs. Ja cena neatbildīs prasībām, tad iesniedzējam tā būs jāsamazina.

UZZIŅAI

Kompensējamās zāles

Ar kompensāciju iespējams saņemt tikai tās zāles, kas ir iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā
Izvērtējot zāļu ārstniecisko un izmaksu efektivitāti, kompensējamo zāļu sarakstu veido Nacionālais veselības dienests
Kompensējamo zāļu saraksts sastāv no diviem zāļu pamatsarakstiem – A un B
A sarakstā iekļauj savstarpēji aizvietojamās zāles konkrētu slimību ārstēšanai. A sarakstā zāles ir sagrupētas tā sauktajā references grupā – dažādu ražotāju zāles ar līdzīgu aktīvo vielu sastāvu, un katrai grupai ir noteikta references cena – šajā grupā lētākā medikamenta cena.
Valsts A saraksta gadījumā visām references grupas zālēm apmaksā tikai šīs grupas lētākā medikamenta cenu (references cenu). Ja ārsts izvēlas izrakstīt zāles, kuru cena pārsniedz references cenu attiecīgajā grupā, tam ir jābūt ārstnieciski pamatotam lēmumam.
Ārsta pienākums ir par to informēt pacientu, kā arī noteikt piemērotākās zāles, kas būtu samērojamas ar pacienta iespējām.
Izmaiņas plānotas attiecībā uz A saraksta zālēm

Avots: Veselības ministrija

Inga Paparde