Šogad pirmo reizi Āfrikas cūku mēri konstatē mājas cūkām

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), saņemot informāciju no dzīvnieku īpašnieka par mājas cūku saslimšanu Daugavpils novada Dubnas pagastā, nekavējoties izbrauca uz norādīto vietu un noņēma paraugus laboratoriskajai izmeklēšanai, informē dienestā.

Saņemto laboratorisko analīžu rezultāti apstiprina Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusu 18 piemājas saimniecības novietnē esošajām cūkām. Iespējamais inficēšanās cēlonis piemājas saimniecībā esošo mājas cūku saslimšanai ir svaigi pļautas zāles izbarošana.

Pēc slimības atklāšanas PVD ir uzsācis ĀCM apkarošanas pasākumu ieviešanu, nosakot karantīnas zonas, lai nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos.

Ap skarto novietni trīs kilometru rādiusā noteikta aizsardzības zona, bet desmit kilometru rādiusā – uzraudzības zona. Šajās teritorijās pastiprināti kontrolēs mājas un meža cūku veselības stāvokli. Karantīnas zonās pastiprināti kontrolēs arī dzīvnieku transporta līdzekļu kustība.

Aizsardzības un uzraudzības zonā PVD veiks visu saimniecību, kurās tiek turētas cūkas, pārbaudes.

Tāpat aizsardzības zonā aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus aizsardzības zonas vismaz 40 dienas pēc slimības skartās saimniecības dezinfekcijas.

Lai pasargātu dzīvnieku novietni, piemājas saimniecību no ĀCM, PVD atgādina un atkārtoti aicina ievērot visus noteiktos biodrošības pasākumus:

• Neturiet cūkas āra aplokos, tās var kontaktēties ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem!
• Dzīvnieku kopšanai izmantojiet tikai šim darbam paredzētu apģērbu un apavus, kurus nelietojiet ārpus novietnes!
• Pie ieejas novietnē nodrošiniet apavu dezinfekciju, novietnē regulāri veiciet tīrīšanu un dezinfekciju!
• Izvērtējiet, kur stāv pakaiši, ruloni, kur atrodas salmu kaudzes – tie var būt inficēti, ja tiem ir piekļuvušas meža cūkas!
• Cūkām nedodiet zaļbarību un pagalmos pļautu zāli!
Tā kā piemājas saimniecībās cūku piebarošana ar svaigu zāli laika gaitā izveidojusies par tradīciju, situācijā, kad pieaug ĀCM gadījumu skaits meža cūkām, tas rada lielus inficēšanās draudus mājas cūkām, jo zālē var būt ĀCM vīruss, ko tur ievazājušas meža cūkas.
• Mājas cūkām aizliegts izbarot virtuves atkritumproduktus, īpaši bīstami ir meža cūku izcelsmes atkritumprodukti!
• Atgriežoties no meža pēc ogošanas, sēņošanas un medībām, notīriet apavus, īpaši to zoles!
• Informējiet PVD teritoriālo pārvaldi, ja mežā atrodat meža cūkas līķi!
• Sekojiet cūku veselības stāvoklim un, ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties izsauciet veterinārārstu!

PVD atgādina, ka bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot, dzīvnieku turētājs var pasargāt savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā.

Par biodrošības pasākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku sugas dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.

Slimības uzliesmojuma gadījumā saimniecībā vai dzīvnieku novietnē valsts kompensācijas varēs saņemt tikai tad, ja cūkas būs reģistrētas un ievērotas biodrošības prasības!

Iepriekšējo reizi ĀCM vīruss mājas cūkām tika konstatēts 2014.gada 17.septembrī. 2014.gadā no 26.jūnija līdz 17.septebrim 3 novadu 10 pagastu 31 saimniecībā un 1 cūku novietnē konstatēti 72 ĀCM gadījumi mājas cūkām, kopumā iznīcinātas 574 mājas cūkas.