Slimnīcu vadībai algas no 1300 līdz 8000 eiro

Veselības ministrijas vēstule Saeimas deputātiem atklāj, kādas algas saņem valsts kapitālsabiedrību – slimnīcu – vadītāji. Algas ir robežās no 1300 līdz pat 8000 eiro, kur zemākā alga ir Ludzas medicīnas centra vadībai, bet lielākā – Rīgas Austrumu slimnīcas jaunajam valdes priekšsēdētājam.

Kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja, valdes locekļiem mēneša atlīdzības apmērs noteikts, pamatojoties uz valdības noteikumiem, kur kapitālsabiedrības tiek iedalītas trijās grupās – maza, vidēja un liela -, un atbilstoši tam tiek noteikts valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu mēneša atlīdzības maksimālais apmērs. Piemēram, lielā kapitālsabiedrībā valdes priekšsēdētāja algas maksimālais apmērs ir 8590 eiro, bet valdes locekļa – 7731 eiro, savukārt mazā kapitālsabiedrībā maksimālā alga ir 4295 eiro, raksta NRA.lv.

Saskaņā ar Veselības ministrijas sniegto informāciju Rīgas Austrumu slimnīcas, kas ir liela kapitālsabiedrība, valdē ir priekšsēdētājs un trīs valdes locekļi. Slimnīcas valdes priekšsēdētājam noteikta mēneša atlīdzība 8000 eiro, bet diviem valdes locekļiem – katram mēneša atlīdzība 4595 eiro. Tieši ziņa par Rīgas Austrumu slimnīcas jaunā valdes priekšsēdētāja Imanta Paeglīša lielo algu izraisīja diskusijas, kādas tad kopumā ir slimnīcu vadītāju algas. «Izlemjot jautājumu par vadītāja atalgojuma apmēru, nevar vērtēt vienu rādītāju – gala lēmums veidojas no vairākiem faktoriem. Arī konkrētajā gadījumā tika ņemti vērā gan tipiskie faktori – uzņēmuma lielums, pastāvošās darbības grūtības -, gan arī uzņēmuma struktūra,» algas apmēra noteikšanu I. Paeglītim skaidro Veselības ministrija. Tā arī atsaucas uz Rīgas Austrumu slimnīcas vadītāja atlases konkursā piesaistītās personāla atlases kompānijas Fontes Executive Search secinājumu, ka 8000 eiro ir atbilstoši un tā nebūt neesot augstākā atlīdzība, kādu saņem šāda līmeņa vadītāji.

Latvijā ir vēl vairākas lielas kapitālsabiedrības veselības nozarē. P. Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētājas Ilzes Kreicbergas mēneša atlīdzība ir 4638 eiro, bet diviem valdes locekļiem – katram 4175 eiro alga. Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētāja Valta Ābola alga ir 5335 eiro, bet diviem valdes locekļiem – katram 4800 eiro alga. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra vadītāja Jāņa Buģina alga ir 4025 eiro, bet valdes locekļiem – 3625 eiro.

Vidējās valsts slimnīcās algas ir zemākas. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas valdes priekšsēdētāja alga ir 2940 eiro, bet valdes locekļiem – 2645 eiro. Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari vadītāja atlīdzība ir 2940 eiro, bet valdes loceklim – 2645 eiro. Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas valdē pašlaik ir tikai valdes priekšsēdētājs, un viņa alga ir 2940 eiro. Piejūras slimnīcas valdes priekšsēdētājam alga noteikta 2720 eiro mēnesī, bet valdes loceklim 2450 eiro. Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas vadītājam alga ir 2720 eiro, bet valdes loceklim – 2450 eiro. Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas vadības atalgojums ir 2720 eiro. Slimnīcu Ģintermuiža vada valdes loceklis, kura alga ir 2366 eiro. Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas Ainaži vadītāja alga ir 3200 eiro.

Ludzas medicīnas centra, kurā Veselības ministrija ir 58 procentu kapitāla daļu turētāja, valdē ir viens valdes loceklis, kura alga ir 1820 eiro. Straupes narkoloģiskās slimnīcas, kas ir vienīgā mazā kapitālsabiedrība veselības nozarē, valdē ir viens valdes loceklis, un viņam noteikta alga 430 eiro mēnesī – tā ir minimālās darba samaksas līmenī, jo Straupes slimnīca no šā gada vairs nesniedz veselības aprūpes pakalpojumus un tagad ir jānodrošina tikai īpašuma uzturēšana.

Inga Paparde

Foto: Pixabay