Saeima noteic atbalsta pasākumus energoresursu cenu pieauguma ietekmes mazināšanai

Saeima ceturtdien, 11. augustā, atbalstīja virkni pasākumu iedzīvotāju atbalstam, ņemot vērā energoresursu izmaksu straujo pieaugumu gaidāmajā apkures sezonā. Terminēti atbalsta pasākumi noteikti ar grozījumiem Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā.

Ar grozījumiem iedzīvotājiem tiks segta daļa no energoresursu cenu pieauguma, un atbalsts no valsts budžeta līdzekļiem plānots par centrālo apkuri, apkurē izmantoto elektrību, dabasgāzi, koksnes granulām, briketēm, malku.

Elektroenerģijas cenas pieauguma daļēja kompensēšana no oktobra līdz nākamā gada aprīļa beigām paredzēta tām mājsaimniecībām, kas elektrību izmanto mājas apkurē. Kompensācija tiks piemērota elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām, bet ne vairāk kā 2000 kilovatstundām. No valsts budžeta līdzekļiem tiks kompensēti 50 procenti no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,16 eiro par kilovatstundu.

Nākamajā apkures sezonā daļēji tiks kompensētas arī izmaksas par patērēto dabasgāzi siltumapgādei. No 1.jūlija līdz nākamā gada aprīļa beigām piemēros maksas samazinājumu 0,03 eiro apmērā par vienu kilovatstundu dabasgāzes patēriņam virs 221 kilovatstundas mēnesī. Atbalsta apmērs būs redzams kārtējā rēķinā, un pirmais rēķins ar atlaidi par jūliju un augustu būs šī gada septembra rēķinā.

Noteikts arī, ka mājsaimniecības lietotājiem piemērojamais centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājums nākamajā apkures sezonā būs 50 procentu apmērā no starpības starp Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vai pašvaldības apstiprināto tarifu un siltumenerģijas tarifa mediānu 68 eiro apmērā par megavatstundu. Atbalstu mājsaimniecībām piemēros konkrētais pakalpojuma sniedzējs rēķinos, sākot ar oktobri.

Ņemot vērā, ka būtiski pieaugušas granulu un brikešu iegādes izmaksas, noteikts, ka šī kurināmā iegādes cena, no kuras tiek piemērota izmaksu kompensācija, ir 300 eiro par vienu tonnu. Tādējādi vienai mājsaimniecībai noteikts patēriņa atbalsta slieksnis – 10 tonnas brikešu vai granulu. Kompensāciju paredzēts piemērot briketēm un granulām, kas iegādātas jau no šī gada 1.maija līdz nākamā gada aprīļa beigām.

Tāpat likums noteic atbalstu par malkas iegādi. Vienreizējs atbalsts 60 eiro apmērā paredzēts par malku, kas iegādāta jau no maija, bet par kuru nav maksājumu apliecinoša dokumenta. Savukārt, ja par malku, kas iegādāta pavasarī, personai ir darījuma čeks, un tās iegādes cena pārsniedz 40 eiro par berkubikmetru, kompensēs 50 procentus no izmaksām virs šīs cenas, bet ne vairāk kā 15 eiro par berkubikmetru.

Lai saņemtu atbalstu par elektroenerģijas, granulu, koksnes brikešu, malkas iegādes izmaksām, iedzīvotājiem būs jāvēršas savā pašvaldībā. Iesniegumu varēs iesniegt gan klātienē, gan arī elektroniski – aizpildot veidlapu pašvaldību e-pakalpojumu portālā. Atbalsta periods paredzēts no 1.oktobra līdz nākamā gada aprīļa beigām.

Likums noteic, ka pašvaldībām izdevumus par elektroenerģijas, granulu, brikešu un malkas izmaksu pieauguma daļēju kompensēšanu mājsaimniecībām finansē no valsts budžeta līdzekļiem līdz nākamā gada 31.jūlijam. Tāpat pašvaldībām paredzēts kompensēt izdevumus par atbalsta pasākumu administrēšanu.

Grozījumi arī noteic, ka apkures sezonā – no šī gada 1.novembra līdz nākamā gada 31.maijam – pensiju saņēmējiem, senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām ik mēnesi tiek izmaksāts pabalsts. Pabalstu 30 eiro apmērā katru mēnesi saņems tie, kuriem pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts nepārsniedz 300 eiro mēnesī; 20 eiro, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 301 līdz 509 eiro. Savukārt, ja personai pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir no 510 līdz 603 eiro mēnesī, tad pabalstu katru mēnesi izmaksās 10 eiro apmērā.

Personām, kas saņem kādu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētajiem pakalpojumiem, pabalstu izmaksās bez īpaša iesnieguma. Pabalsta izmaksu aģentūra uzsāks šī gada novembrī, un to bez maksas piegādās saņēmēja dzīvesvietā vai pārskaitīs uz kontu. Pabalsta apmēru neiekļaus gada apliekamajā ienākumā, un to neapliks ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Ar grozījumiem dota iespēja mājokļa pabalstu saņemt plašākam iedzīvotāju lokam. Noteikts, ka no šī gada septembra līdz nākamā gada aprīļa beigām mājsaimniecībai garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemēro koeficientu 3. Tādējādi pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam būs 327 eiro, bet pārējām personām mājsaimniecībā – 228 eiro.

Kopumā atbalsta pasākumiem būs nepieciešami 442 miljoni eiro, ko plānots segt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Par finansējumu atbalsta pasākumu turpināšanai nākamgad plānots lemt 2023.gada valsts budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesā, teikts likuma projekta anotācijā.

Izmaiņas Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.