Saeima ar likumu aizliegs bankām mainīt kredītu nosacījumus

Saeima šodien vienbalsīgi atbalstīja grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas aizsargātu hipotekāro kredītu ņēmējus pret nepamatotām kredītdevēju prasībām.

Saeimas otrajā lasījumā atbalstītie grozījumi paredz īpašus noteikumus attiecībā uz kredītiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku.

Ja patērētājs nebūs pieļāvis būtiskus līguma pārkāpumus, kredīta devējam turpmāk nebūs tiesību pieprasīt izsniegta kredīta pirmstermiņa atmaksu vai papildu nodrošinājumu, ja kredīta nodrošinājumā esošā nekustamā īpašuma vērtība ir samazinājusies nekustamā īpašuma tirgus izmaiņu dēļ, nosaka likumprojekts.

Tāpat kredīta devējam nebūs tiesību pieprasīt samaksu par hipotekārā kredīta nodrošinājuma pārvērtēšanu.

Ja patērētājs nebūs pieļāvis būtiskus līguma pārkāpumus, kredīta devējam būs pienākums izskatīt patērētāja priekšlikumu par kredīta atmaksas termiņa pagarināšanu vai kredīta valūtas maiņu. Šādas izmaiņas kredītņēmējs varēs pieprasīt reizi gadā un mainītie līguma nosacījumi nedrīkstēs būt nelabvēlīgāki par tiem, ko kredītdevējs piemērotu, izsniedzot jaunu kredītu esošajā tirgus situācijā. Kredīta devējs nedrīkstēs prasīt kompensāciju par izmaiņu veikšanu, izņemot pamatotu maksu par pakalpojuma administratīvajiem izdevumiem.

Par būtisku līguma pārkāpumu tiks uzskatīta kredīta atmaksas vai procentu maksājumu kavēšana ilgāk par 60 dienām vai biežāk kā trīs reizes gada laikā, katru reizi ilgāk par 30 dienām.

Situācijā, ja ir vai var tikt pārkāptas patērētāju tiesības un šāds pārkāpums var radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu konkrētas patērētāju grupas ekonomiskajām interesēm, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs būs tiesīgs noteikt pagaidu regulējumu – likt ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam nekavējoties izbeigt pārkāpumu vai aizliegt konkrētu rīcību, kas var radīt pārkāpumu, ja tās izdarīšana ir paredzama.

Avots: BNA Latvia