Re&Re: Ekspluatācijā nodota jaunā VID ēka

Pagājušās nedēļas nogalē saskaņā ar iepriekš noslēgto vienošanos par veicamajiem darbiem un to gala termiņiem, ģenerālbūvnieks «Re&Re» ekspluatācijā nodeva jauno Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo kompleksu Rīgā, Talejas ielā 1.

Projekts nodots ekspluatācijā 17.aprīlī pēc sasauktās valsts pieņemšanas un nodošanas komisijas izvērtējuma, kura rezultātā tas atzīts par kvalitatīvu un atbilstošu ekspluatācijas normām, portālam «Apollo» pavēstīja uzņēmumā.

Ēkas drošību un atbilstību visām ekspluatācijas un kvalitātes prasībām ar savu parakstu apliecinājušas visas atbildīgās institūcijas, tostarp Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvalde, projekta pasūtītājs SIA «Biroju centrs Ezerparks», VAS «Valsts nekustamie īpašumi», projekta ģenerālbūvnieks, projektētājs SIA «Sarma & Norde arhitekti».

Pozitīvus atzinumus par veikto darbu kvalitātes atbilstību LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Projekts saņēmis no visiem atbildīgajiem dienestiem, kā arī no industriālo iekārtu, produktu un darba vides inspicēšanas, testēšanas un sertificēšanas uzņēmuma AS «Inspecta», kas veica VID jaunā administratīvo ēku kompleksa fundamentālu pārbaudi. «Inspecta» ekspertīzes gala atzinums liecina, ka būves būvprojekts ir izstrādāts un būve uzbūvēta atbilstoši Latvijas būvnormatīvam, kas nosaka mehāniskās stiprības un stabilitātes, kā arī ugunsdrošības prasības.

«Re&Re» uzsver, ka projekts bija liels izaicinājums apjoma, sarežģīto un specifisko pasūtītāja vajadzību un projektā iekļauto prasību dēļ. Projektēšanas un projekta izpildes gaitā radās objektīva nepieciešamība pēc dažādām izmaiņām, kas noveda pie likumsakarīgas gala termiņu pārcelšanas. Ģenerālbūvnieks šī projekta ietvaros realizējis visas pasūtītāja ieceres un nepieciešamās izmaiņas.

Pabeigtais un ekspluatācijā nodotais komplekss kalpos par administratīvo un koordinācijas centru VID un vairākām citām Finanšu ministrijas pārraudzībā esošām institūcijām un dienestiem.

«Būvniecība vienmēr ir komplicēts process, kura gaitā jāveic dažādas sākotnēji neparedzamas korekcijas, kā arī dažkārt nepilnības, lai nododamais projekts būtu kvalitatīvs un drošs. Ar VID nodošanu ekspluatācijā uzņēmums ir pabeidzis Latvijā lielākā nekustamā īpašuma objekta būvniecību pēdējo gadu laikā – projekta kopējā platība pārsniedz Gaismas pils apjomu par vairākiem tūkstošiem kvadrātmetru, un tajā turpmāk darbosies viens no Baltijas valstīs lielākajiem datu centriem VID un valsts pārvaldes vajadzībām. Esam gandarīti par kvalitatīvi padarītu darbu. Projekta drošībai un kvalitātei pievērsām pastiprinātu uzmanību un veicām skrupulozu kontroli. Papildu soļi dubultai drošības un kvalitātes kontrolei no būvuzņēmēja puses jau projekta izstrādes stadijā kopš Zolitūdes traģēdijas ir kļuvuši pašsaprotami, un tos nodrošināsim katrā «Re&Re» projektā arī turpmāk. Izsakām pateicību SIA «Biroju centrs Ezerparks» par izrādīto uzticību VID ēkas projektā,» uzsver «Re&Re» valdes priekšsēdētājs Ainārs Pauniņš.