Plānotais NĪN ievērojami pārsniegs iedzīvotāju maksātspēju

Finanšu ministrijā (FM) nākamajam gadam plānotais nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) ievērojami pārsniegs iedzīvotāju maksātspēju, ceturtdien raksta “Latvijas Avīze”.

Sevišķi liels slogs tiktu uzvelts Jūrmalas, Rīgas, Rīgas pievārtes un Liepājas privātmāju īpašniekiem, kuriem labos rajonos par zemi un par dzīvojamām ēkām būtu jāmaksā vairāki tūkstoši latu gadā.

LA, atsaucoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un Inženierekonomikas fakultātes praktizējošo docentu Aldi Rausi, klāsta, ka lielākās bažas izraisa 1,5% lielais nodoklis par zemi – ja valsts papildus plāno saņemt nodokļa maksājumu par dzīvojamām platībām, tad ir lielas šaubas, vai Rīgas un citu pilsētu iedzīvotāji spēs maksāt.

Saskaņā ar laikraksta vēstīto pērn Jūrmalas domes nesaņemtā nodokļa maksājumu kopējā summa bija aptuveni 300 tūkstoši latu, bet šogad – aptuveni 600 tūkstoši latu. Nodokļa parādi par zemi un par ēkām sasniedz aptuveni 1,8 miljonus latu.

Rausis norādīja, ka citās valstīs atšķirībā no Latvijas NĪN politika balstās uz cilvēku ienākumiem, proti, aprēķinātā nodokļa summa nedrīkst pārsniegt 5% no mājsaimniecības vidējiem ienākumiem gadā. Šādi salīdzinot mājsaimniecību gada ienākumus ar 2011.gadam plānoto maksimālo nodokli par 1500 kvadrātmetru lielu apbūves zemes gabalu, redzams, ka Liepājā tas pārsniedz mājsaimniecības gada ienākumus aptuveni divas reizes, Rīgā – aptuveni 4,5 reizes, bet Jūrmalā aptuveni piecas reizes.

Rīgā vislielākie nodokļi par zemi sagaidāmi Ķīpsalā, Balasta dambja rajonā, kur par 1500 kvadrātmetru individuālās apbūves zemes gabalu 2011.gadā varētu būt jāmaksā 1800 lati. Tomēr arī citur Rīgā nodoklis par šādas platības zemes gabalu varētu iznākt gana draudīgs, atzīst LA.

Tāpat avīze min, ka iespaidīgi ir kopš 2007.gada maksāto NĪN summu kāpuma tempi – 2007.gadā Jūrmalā maksimālais NĪN nodoklis par 2000 kvadrātmetru lielu apbūves zemes gabalu bija aptuveni 650 līdz 700 lati. Īpašumu cenu kāpuma un kadastrālo vērtību lielā lēciena (Jūrmalā caurmērā – 6,5 reizes) izraisīto NĪN summu pieaugumu it kā ierobežoja likumā noteiktais, proti, 2008., 2009. un 2010.gadā maksātā nodokļa summa nedrīkst pārsniegt iepriekšējā gadā noteikto nodokļa apmēru vairāk kā par 25%. Šis ierobežojums būs spēkā arī nākamgad, taču FM informējusi – ja nodokļa apmēra pieaugums ir radies nodokļa likmes paaugstināšanas dēļ, tad likums nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nenosaka.

Kopš 2008. gada nodoklis ik gadu palielinās par 25%, norāda LA, minot, ka, piemēram, 2007.gadā Jūrmalā par 1500 kvadrātmetru zemes gabalu vidējā vērtību zonā bija jāmaksā 180 lati, 2009.gadā – 281 lats, bet šogad – 351 lats un 2011.gadā – 440 lati.

Tāpat pastāv milzīga nesamērība nodokļa maksājumos par zemi un par ēkām Jūrmalā un Ludzas rajona Nirzas pagastā, kur par 1500 kvadrātmetru zemi jāmaksā vien 4,5 lati, bet par ģimenes māju – 36 lati, norāda LA.

Saskaņā ar Rauša teikto kadastrālo vērtību noteikšanā jālieto citi paņēmieni, ko pieļauj pašlaik spēkā esošais Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. Tajā noteikts, ka kadastrālo vērtību bāzes izstrādē ievēro valstī atzītās nekustamā īpašuma vērtēšanas standartos noteiktās vērtēšanas metodes – darījumu salīdzināšanas, ienākumu kapitalizācijas un izmaksu metodi. Pašreizējā apbūves zemes kadastrālā vērtēšana VZD balstās uz noteiktā laikposmā veikto darījumu cenām. Toties, lietojot kapitalizācijas metodi, ņemtu vērā, kādus nomas vai īres ienākumus īpašnieks varētu iegūt no īpašuma gada laikā. Savukārt pēdējā metode būtu lietojama ēkām, nosakot to būvniecības izdevumus.

Ar mehānisku kadastrālo vērtību samazināšanu nodokļa problēmu neizdosies atrisināt. Daudzās pasaules valstīs nodokļa aprēķini balstās tikai uz nekustamā īpašuma tirgus vērtību un par īpašumu maksājamais nodoklis mainās atkarībā no svārstībām tirgū. Tātad visracionālāk būtu pārskatīt nodokļa likmes, viņš piebilda.

Nodokļa likme zemei un saimnieciskajā darbībā izmantojamām ēkām, kā arī inženierbūvēm šogad pieaugusi no pašreizējā 1% līdz 1,5% no to kadastrālās vērtības, saglabājot 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu. Šogad ar NĪN arī apliek dzīvojamās ēkas – par kadastrālo vērtību līdz 40 tūkstošiem latu piemēros likmi 0,1%, par kadastrālo vērtību 40 001-75 000 latu – 0,2%, par kadastrālo vērtību virs 75 tūkstošiem latu – 0,3% no kadastrālās vērtības.

Autors: NRA.lv