Piketā pie Saeimas 3000 pedagogu

Skaidru algas kāpināšanas grafiku, sabalansēt darba slodzi un taisnīgi sadalīt naudu skolotāju algām dažādās pašvaldībās. Tā ir daļa no to skolotāju prasībām, kas pulcējās piketā pie Saeimas. Piketā piedalījās vairāk nekā trīs tūkstoši pedagogu.