Piešķirts papildu finansējums komersantu atbalstam ārējo tirgu apgūšanai

Šī gada 17.novembra Ministru kabineta sēdē tika apstiprināta Ekonomikas ministrijas iniciatīva piešķirt papildu finansējumu ES struktūrfondu programmai „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, kas ļaus programmas īstenošanu turpināt 2010.gadā un nodrošinās nepārtrauktu projektu iesniegumu atlasi, informē Ekonomikas ministrijas speciāliste Evita Urpena.

Papildus finansējums šai programmai 3 911 145,04 latu apmērā rasts, pārdalot finansējumu no programmas „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)”, kurā uz š.g. 1.novembri ir palicis pāri neizlietots finansējums. Papildus informējam, ka projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)” turpināsies līdz š.g. 31.decembrim.

Tuvākajā laikā Ekonomikas ministrija iesniegs Ministru Kabinetā arī attiecīgus grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka programmas “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ieviešanas nosacījumus, tādējādi nodrošinot, ka projektu iesniegumu atlase programmas ietvaros nebeigsies 2009.gada 31.decembrī, bet turpināsies visu 2010.gadu.

Aktivitātes mērķis ir atbalstīt ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās komersantu aktivitātes – ārējo mārketingu ārvalstīs un pasākumus, kas sekmē komersantu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs, veicina Latvijas komersantu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās, tai skaitā vienotajos nacionālajos stendos.

Aktivitātes ietvaros finansējums būs pieejams komersantiem, biedrībām, kooperatīvām sabiedrībām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, kura ir finansējuma saņēmēja projektā, kurā pārējie partneri ir iepriekšminētie projektu iesniedzēji. Finansējums aktivitātes ietvaros tiks piešķirts dalībai starptautiskās izstādēs,  konferencēs, tirdzniecības misijās un kontaktbiržās ārvalstīs, kā arī dalībai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētās komersantu tiešajās vizītēs pie potenciālajiem vai esošajiem sadarbības partneriem ārvalstīs.