Pēc Velve lūguma, lai segtu saistības pret PSKUS apakšuzņēmējiem, ierosināts tiesiskās aizsardzības process

Saistībā ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (PSKUS) prettiesisko lēmumu par līguma pārtraukšanu ar būvkopmāniju “Velve” par PSKUS A 2 korpusa būvniecību, būvkompānija šobrīd saskaras ar finanšu grūtībām segt savas saistības pret apakšuzņēmējiem. Lai SIA “Velve” varētu turpināt uzņēmējdarbību un aizstāvēt savas un apakšuzņēmēju intereses un likumiskās tiesības, tiesā ierosināts tiesiskās aizsardzības process (TAP).

TAP mērķis konkrētajā gadījumā ir pasargāt būvkompāniju no tūlītējas kreditoru vēršanās pret uzņēmumu pilnā apmērā, veicinot dzīvotspējīga uzņēmuma atgriešanos ekonomiskajā apritē. Tādejādi SIA “Velve” TAP ietvarā būs iespēja pabeigt esošos objektus, kā arī risināt jautājumus par savstarpējiem norēķiniem ar PSKUS, lai pēc iespējas nodrošinātu savu un PSKUS objektā iesaistīto apakšuzņēmēju likumiskās tiesības uz samaksu par paveiktajiem darbiem.

Iepriekš jau ziņots, ka VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” šī gada 6. februārī paziņoja par būvniecības līguma vienpusēju izbeigšanu, kam SIA “Velve” nepiekrīt, uzskatot to par prettiesisku.

Šo mēnešu laikā starp pusēm nav panākts nekāds progress. Ekonomikas ministrija ir piedāvājusi mediācijas procesu, taču PSKUS šo iespēju ir noraidījusi un ieņēmusi izolējošu pozīciju. Tajā pašā laikā PSKUS valde ir organizējusi slēgtos iepirkumus un, tērējot vairāk nekā 300 tūkstošus honorāros juristiem un ekspertiem, cenšas imitēt jaunā korpusa celtniecības darbu iespējamu turpināšanu.

2024. gada 7. maijā Rīgas pilsētas tiesā pēc SIA “Velve” lūguma ir pieņemts lēmums ierosināt tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) lietu.