Pēc mācību pabalsta neraujas

Mācību līdzekļu pabalstu ir saņēmusi apmēram puse no plānotā rīdzinieku skaita, tāpēc Rīgas domes Labklājības departaments aicina neatlikt dokumentu iesniegšanu uz pēdējo brīdi. Iesniegumu un deklarāciju Rīgas Sociālajā dienestā var iesniegt līdz 31. oktobrim. Pabalsta apmērs nebūt nav niecīgs – 35,57 eiro katram skolēnam.

Pašvaldībā plāno šogad pabalstam izlietot 177 850 eiro, sniedzot atbalstu 5000 mazturīgām personām. No 1. jūnija līdz 22. septembrim mācību pabalstu ir saņēmuši 2239 rīdzinieki 79 641,23 eiro apmērā. Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice pieļauj, ka rīdzinieku kūtrumu atnākt pēc naudas var izskaidrot ar trūcīgo skaita samazināšanos, tomēr diez vai to, kuriem pienākas pabalsts, ir tikai pāris tūkstoši. Viņa aicina neatlikt uz pēdējo brīdi mācību pabalsta pieprasīšanu, jo dokumentu kārtošana nav sarežģīta.

Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim līdz 31. oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz rakstisks iesniegums un jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija. Pats svarīgākais ir laikus uzrakstīt un iesniegt iesniegumu, NRA.lv uzsver L. Brice.

Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu, bet sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 eiro katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem pašvaldības saistošo noteikumu nr. 202 kritērijiem.

Ja ir neskaidrības par pabalsta saņemšanas kārtību vai nodaļu, kur nogādāt iesniegumu, darbdienās var zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Papildu informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājaslapā www.ld.riga.lv.

Antra Gabre