Par aizliegtu vienošanos iepirkumos sodīts būvnieks «RCI Gulbene»

Konkurences padome (KP) par divu būvniecības uzņēmumu aizliegtu vienošanos iepirkumos sodījusi Gulbenes būvnieku SIA «RCI Gulbene», piemērojot uzņēmumam sodu 125 001 eiro apmērā, informē KP.

24.oktobrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja divu būvniecības uzņēmumu aizliegtu vienošanos, piedaloties iepirkumos. Pārkāpums tika atklāts pēc viena pārkāpuma dalībnieka ziņojuma, un šis uzņēmums ir atbrīvots no soda. Otram pārkāpuma dalībniekam – pārkāpuma iniciatoram SIA „RCI Gulbene” – piemērots naudas sods EUR 125 001,32 apmērā.

Abi uzņēmumi trīs iepirkumos, kuru kopējā līgumcena bija EUR 684 770, bija savstarpēji vienojušies nekonkurēt. Divus no iepirkumiem rīkoja zemnieku saimniecības un vienu pašvaldības skola, bet visos gadījumos būvdarbu veikšanai bija piesaistīti ES fondu līdzekļi.

Aizliegtā vienošanās tika īstenota šādi – viens uzņēmums iesniedza pasūtītājam savu vēlamo tāmi, bet otrs iesniedza mākslīgi sadārdzinātu tāmi. Divos no iepirkumiem pasūtījumu saņēma SIA „RCI Gulbene”. Vienā iepirkumā pasūtījumu saņēma otrs uzņēmums, bet reālie darbi 100% apmērā kā apakšuzņēmējam tika nodoti SIA „RCI Gulbene”. Par šādu „izlīdzēšanu” SIA „RCI Gulbene” otram pretendentam izmaksāja atlīdzību 3% apmērā no iepirkuma līgumcenas.

Ja uzņēmumi patiesu konkurenci aizstāj ar konkurences imitāciju, pasūtītājs tiek maldināts par reālo tirgus situāciju, kā arī nesaņem tos ieguvumus, ko sniedz uzņēmumu sāncensība – zemākas cenas, plašāku izvēli, labāku kvalitāti, ātrākus darbu izpildes termiņus, izdevīgākus garantijas nosacījumus vai citus labumus, ko uzņēmumi var piedāvāt, cīnoties par pasūtītāja izvēli.

Pārkāpums tika atklāts, pateicoties uzņēmuma (pārkāpuma dalībnieka) ziņojumam. Šis ir Latvijā pirmais gadījums, kad pārkāpums tiek atklāts pēc iecietības programmas ziņojuma. Iecietības programma ļauj ikvienam uzņēmumam, kas ir vai ir bijis iesaistīts aizliegtās vienošanās, pirmajam pēc savas iniciatīvas ziņot Konkurences padomei, iesniegt pierādījumus par pārkāpumu un saņemt pilnīgu atbrīvojumu no soda. Vairumā Rietumeiropas valstu, kā arī Eiropas Komisijas līmenī lielākā daļa konkurences tiesību pārkāpumu, kas ir slēpti un ļoti grūti atklājami, tiek konstatēti tieši pēc iecietības programmu ziņojumos sniegtās informācijas.