Opozīcijas deputāti pārmet premjeram vienaldzību saistībā ar skolēnu ēdināšanu

Kārtējo reizi, nesaņemot atbildes no Ministru prezidenta par valsts piešķirtās dotācijas finansējuma apmēru viena izglītojamā ēdināšanai, kāds tiek novirzīts pārtikas produktu iegādei, “No sirds Latvijai” kopā ar Latvijas Reģionu apvienības deputātiem iesniedza pieprasījumu Ministru prezidentam.

“No sirds Latvijai” ir pārsteigta, ka divas reizes uzdodot jautājumus Ministru prezidentam, kuros lūgts sniegt vērtējumu par izglītības un zinātnes ministra viedokli un rīcību, deputāti saņēma nevis Ministru prezidenta, bet gan paša izglītības un zinātnes ministra atbildi. Tātad ministrs pats vērtē savu viedokli, turklāt gan viņš, gan vēstules sagatavotāji – ministrijas ierēdņi – pauž Ministru prezidenta viedokli.

Diemžēl šāda pieeja liecina ne tikai par nevēlēšanos pēc būtības iedziļināties bērnu ēdināšanas jautājumā, bet arī demonstrē Ministru prezidenta attieksmi.

“No sirds Latvijai” jautāja, kāpēc Izglītības un zinātnes ministrija jau no 2015.gada decembra nav piedāvājusi nopietnus risinājumus, lai sakārtotu skolēnu ēdināšanas jautājumus. Deputātus uztrauc, ka ministrija nekā nav reaģējusi uz pašas veiktajā aptaujā noskaidroto, ka “vidēji viena izglītojamā ēdināšanas izdevumiem, pārtikas produktu iegādei tiek izlietoti 54%”, tātad reāli ap 0,75 eiro centiem!

Turklāt Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka “Pakalpojumu izmaksu struktūru ietekmē gan konkrētās pašvaldības teritorijas un izglītības iestāžu izglītojamo skaits, gan tās ģeogrāfiskais novietojums”. Tieši tāpēc deputāti jautāja Ministru prezidentam, vai viņš piekrīt ministra viedoklim, ka var atšķirties izdevumi pārtikas produktu iegādei, ko lieto skolēnu ēdināšanai atkarībā no pašvaldības teritorijas, izglītojamo skaita un ģeogrāfiskā novietojuma, un vai šāda pieeja nodrošina vienlīdzīgus apstākļus visiem skolēniem?

“No sirds Latvijai” un Latvijas Reģionu apvienība uzskata, ka deputātiem un sabiedrībai ir tiesības saņemt Ministru prezidenta viedokli, kā arī pēc iespējas ātrāk saņemt saprātīgus risinājumus bērnu ēdināšanas jautājumu sakārtošanai.

Foto: Valsts kanceleja