Nodarbinātības celšanai jābūt ES prioritātei, uzskata Latvijas iedzīvotāji

Jaunākais Eirobarometra pētījums liecina, ka vairums Latvijas pilsoņu uzskata, ka Eiropas Savienības (ES) prioritātei jābūt nodarbinātībai.

Pētījumā tika aptaujāti Latvijas iedzīvotāji saistībā ar ES iniciatīvām dažādās jomās. Par prioritāti 87% Latvijas pilsoņu ir nosaukuši nodarbinātības līmeņa celšanu, modernizējot darba tirgu. ES līmenī šī ir prioritāte 80% 28 dalībvalstu pilsoņu.

Savukārt 83% Latvijas iedzīvotāju un 73% ES iedzīvotāju par svarīgu prioritāti atzinuši uzņēmējdarbības veicināšanu, jaunu prasmju un spēju attīstīšanu, kā arī ES rūpniecības konkurētspējas celšanu.

Tāpat par svarīgu iniciatīvu 79% Latvijas pilsoņu un 81% ES pilsoņu nosaukuši palīdzību trūcīgajiem un sociāli atstumtajiem, kas palīdzētu viņiem kļūt par aktīvu sabiedrības daļu. ES augstākās izglītības sistēmas kvalitātes uzlabošanu atbalsta 75% Latvijas pilsoņu un 72% ES dalībvalstu pilsoņu. Kā vēl viena svarīga iniciatīva pētījumā tika atzīmēta tādas ekonomikas veidošana, kurā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība dabas resursu lietošanas, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai. Šādu iniciatīvu atbalsta 73% Latvijas iedzīvotāju un 75% ES iedzīvotāju.

Šī aptauja Latvijā tika veikta laika posmā no 2013. gada 2.-17. novembrim. Šī bija divdesmitā ”Eurobarometer Standard” aptauja, kas veikta Latvijā kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Šādi pētījumi tiek veikti divas reizes gadā, lai sekotu līdzi pilsoņu viedokļiem par ES aktuāliem jautājumiem.

BNA Latvia