Nākamā ES fondu plānošanas perioda līdzekļi būs pieejami jau no 2014.gada sākuma

Nākamā ES fondu plānošanas perioda līdzekļi būs pieejami jau no 2014.gada sākuma

Valdība lēmusi 2014.-2020.gada Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas perioda kopējiem prioritāriem pasākumiem novirzīt 46.3 miljonus latu.

Tas nozīmē, ka jau no nākamā gada sākuma būs pieejami 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda līdzekļi autoceļu rekonstrukcijai.
Satiksmes ministrs Anrijs Matīss pauž gandarījumu par valdības vienošanos: "Jau iepriekš esmu uzsvēris, ka fondu finansējumam ir jābūt pieejamam no pirmās dienas. Esmu gandarīts par šīs dienas vienošanos ES nākamā plānošanas perioda (2014.-2020.gadam) fondu līdzekļus padarīt pieejamus jau nākamā gada sākumā. Fondu līdzekļi būs pieejami valsts galveno autoceļu rekonstrukcijai, pilsētu sasaistei ar TEN-T ceļu tīklu un reģionu iedzīvotāju mobilitātes palielināšanai, uzlabojot valsts reģionālo auto ceļu kvalitāti."
Ministri vienojās daļu no 46.3 milj. latu novirzīt arī citiem prioritāriem pasākumiem, t.sk., jauniešu nodarbinātības veicināšanai un energoefektivitātes pasākumiem.