Musulmaņu nācijas kopīgi cīnīsies ar globālo finanšu krīzi

Musulmaņu nācijām nepieciešams veidot ciešākas saites, lai kopīgi stātos pretī globālās finanšu krīzes izvirzītajiem izaicinājumiem, gadskārtējā Pasaules Islāma Ekonomijas Foruma atklāšanā Džakartā teica Indonēzijas prezidents.

Susilo Bambangs Džudhojono izteica priekšlikumu izveidot musulmaņu atbalsta fondu. Prezidents norādīja, ka islāma nācijās ietilpst 50 pasaules visnabadzīgākās un visvairāk parādos iestigušās valstis.

Tāpat viņš teica, ka naftas ieguvējvalstīm vajadzētu palīdzēt mīkstināt jaunattīstības valstu ekonomisko triecienu, ieguldot līdzekļus to lauksaimniecības sektorā.

Musulmaņu valstis ar bagātām izrakteņu rezervēm, bet bez nopietnas lauksaimniecības var nākt palīgā, viņš stāstīja delegātiem. “Turklāt, ņemot vērā, ka tās ir arī pārtikas importētājas, šīs valstis vienlaikus nodrošinās savu piegāžu regularitāti.”

Džudhojono atzīmēja, ka finanšu krīze paver jaunas iespējas islāmiskajām bankām, jo tās, atšķirībā no savām Rietumu līdziniecēm neesot ieguldījušas līdzekļus “toksiskos” aktīvos un nedrošos fondos.

Šī bija piektā pasaules islāma valstu Ekonomikas foruma tikšanās, šogad piedaloties gandrīz 1600 delegātiem no 36 valstīm.