Ministrijas un neatkarīgās institūcijas iesniegušas #Budžets2024 prioritāros pasākumus teju 2 miljardu eiro apmērā

Atbilstoši valsts budžeta 2024. gadam sagatavošanas grafikam ministrijas un citas centrālās iestādes ir iesniegušas prioritāros pasākumus 2024. gadam par 1 983,4 miljoniem eiro. No tiem neatkarīgās institūcijas iesniegušas pasākumus par 31,8 miljoniem eiro, bet ministrijas un citas centrālās iestādes par 1 951,6 miljoniem eiro.

“Viena no Eiropas Komisijas rekomendācijām ir samazināt valsts budžeta deficītu, tāpēc esmu gandarīts, ka nozaru ministrijas šogad budžeta plānošanā ir bijušas atbildīgākas un pieprasījumi nākamā gada valsts budžetā iesniegti par 250 miljoniem mazākā apmērā nekā 2023. gada valsts budžetam,” uzsver finanšu ministrs Arvils Ašeradens.

Starp nozaru ministriju pieprasījumiem būtiskākie papildu izdevumi nākamajam gadam plānoti pedagogu darba samaksas pieaugumam saistībā ar streika vienošanos, veselības izdevumu pieaugumam un aizsardzības izdevumu pieaugumam. Tāpat nozīmīgi ir pieprasījumi zaudējumu segšanai satiksmes jomā, iekšlietu sistēmas amatpersonu darba samaksas palielināšanai, izglītības jomas iniciatīvām, kā arī uzturlīdzekļu apmēra piesaistīšanai minimālajai algai un Rail Baltica projekta papildu izdevumiem.

Nākamā gada valsts budžeta izstrāde norit saskaņā ar apstiprināto grafiku. 15. augustā valdībā paredzēts izskatīt informatīvo ziņojumu par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2024., 2025. un 2026. gadā, Fiskālo risku deklarāciju, informatīvo ziņojumu par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam. Tāpat paredzēts izskatīt informatīvo ziņojumu par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam un informatīvo ziņojumu par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024. – 2027. gadam izstrādes virzību.

Vidējā termiņa makroekonomiskās attīstības scenārijs 2023. – 2026. gadam ir izstrādāts 2023. gada jūnijā, pamatojoties uz 2023. gada pirmā ceturkšņa iekšzemes kopprodukta (IKP) datiem, kā arī līdz šā gada jūnijam pieejamo īstermiņa makroekonomisko informāciju.

Fiskālo telpu nākamajam un turpmākajiem gadiem vēl koriģēs nodokļu pamatnostādņu ieviešana, atkarībā no atbalstāmiem pasākumiem un to ieviešanas grafika.

Saskaņā ar budžeta izstrādes grafiku Saeimā 2024. gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt šā gada 12. oktobrī. Lai ievērotu noteiktos termiņus, nepieciešams savlaicīgi sākt darbu pie gadskārtējā un vidēja termiņa budžeta likumprojekta sagatavošanas, nodrošinot vispusīgu analīzi un diskusijas pirms galīgo lēmumu pieņemšanas.