Mājputni vairs nebūs jātur norobežotā vietā

No piektdienas, 3. jūnija, mājputni vairs nebūs jātur norobežotā vietā, paredz 31. maijā valdībā apstiprinātie grozījumi noteikumos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām.

Pēc noteikumu stāšanās spēkā drīkstēs:

  • mājputnus un nebrīvē turētus putnus izlaist mākslīgi izveidotās ūdenstilpēs bez ierobežojumiem,
  • barošanai un dzirdināšanai izmantot virszemes ūdenstilpēs iegūtu ūdeni,
  • nebrīvē turētus putnus izlaist medību resursu atjaunošanai,
  • slimus un ievainotus savvaļas ūdensputnus ievietot dzīvnieku patversmē vai savvaļas putnu rehabilitācijas centrā bez ierobežojumiem,
  • kā arī būs atļauti pasākumi ar mājputnu un nebrīvē turētu putnu piedalīšanos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos.

Vienlaikus joprojām būs jāievēro nosacījums, ka mājputnu un nebrīvē turētu putnu barošana un dzirdināšana jāveic novietnē vai norobežotā teritorijā, kurai nevar piekļūt savvaļas putni.

Grozījumi veikti, jo Latvijā beidzies aktīvais migrējošo ūdensputnu laiks un kopš janvāra augsti patogēnās putnu gripas ierosinātājs savvaļas putniem vairs nav atklāts. Līdz ar to risks pārnest augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāju no savvaļas putniem uz mājputniem ir ļoti niecīgs.