LOSP: Krievijas embargo skāris arī cūkkopības nozari

Krievijas embargo ietekmējis ne tikai piena, dārzeņu un augļu sektoru, bet arī Latvijas cūkkopības nozarē ir izveidojusies kritiska situācija, norāda Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP).

Kopš šā gada 26. jūnija, kad Latvijā tika konstatēti pirmie Āfrikas cūku mēra (ĀCM) saslimšanas gadījumi, slimības skartā teritorija trīs mēnešos jau aptver 69 novadus. Latvijas cūku audzētājiem, kas ievēro visus nepieciešamos biodrošības pasākumus un kuru īpašumā esošie ganāmpulki ir veseli, kļuvis neiespējami savu saražoto produkciju realizēt par cenu, kas sedz pašizmaksu. Pēc 07.08.2014. saistībā ar Krievijas noteiktā importa aizlieguma stāšanos spēkā būtiski samazinājušās cūku iepirkuma cenas gan Latvijas kautuvēs, gan Lietuvas un Polijas.

Lai arī Latvija uz Krieviju eksportēja ļoti nelielu apjomu cūku gaļas produktu, Latvijas cūku audzētāji ļoti krasi izjūt Krievijas embargo sekas. Eiropas Savienībā (ES) tiek saražots 110% no nepieciešamā cūku gaļas apjoma, 12% tiek eksportēts. No visa ES eksportētā cūku gaļas produktu apjoma Krievijas eksporta tirgus aizņēma 24%. Aizliegums ievest Krievijā ES dalībvalstīs ražoto lauksaimniecības produkciju, tajā skaitā cūku gaļas produktus, ir saasinājis konkurenci iekšējā Eiropas tirgū, izraisot ievērojamu cūku cenu kritumu Latvijā un tuvākajos Eiropas dalībvalstu tirgos.

Tā kā īsā laika periodā tikpat kā nav iespējams atrast jaunus eksporta tirgus, tad ES Krievijas eksportam paredzētais gaļas apjoms tika piedāvāts iekšējā ES tirgū, kā rezultātā strauji nokritās cenas. Ja šā gada 30. nedēļā kautuves iepirka cūkas dzīvsvarā pa cenu 1,21 EUR/kg līdz 1,26 EUR/kg, tad 40. nedēļā cena nokritās līdz 1,03 EUR/kg. Iepirkuma cenu piedāvājums 41. nedēļai vairs tikai 1,00 EUR/kg. Divu mēnešu laikā cenu kritums ir vairāk nekā 17%, kas uzskatāms par dramatisku.

Šo situāciju neglābj arī relatīvi zemās graudu cenas. Vidēji vienas 100 kg cūkas nobarošanai tiek patērēts 250 kg graudu, tādējādi, ja graudu cena ir samazinājusies par 30 EUR/t, tad šīs cenu izmaiņas it kā par 7,50 EUR pozitīvi ietekmē pašizmaksu. Tajā pašā laikā cenu kritums ir 26 EUR uz vienu realizēto cūku. Līdz ar to veidojot negatīvu kopējo finanšu efektu 18,50 EUR uz 1 nobaroto cūku. Tātad pat zemā graudu cena nekādi neattaisno un nekompensē dramatisko cenu kritumu cūku gaļas tirgū.

LOSP dalīborganizācijas, Latvijas Cūku audzētāju asociācijas direktore Dzintra Lejniece norāda:” Apkopojot datus no cūku audzēšanas saimniecībām dažādos Latvijas novados, secinām, ka vissmagākajā situācijā ir saimniecības, kuras, lai optimizētu ražošanas izmaksas un paaugstinātu konkurētspēju kopējā ES tirgū, realizējušas ES līdzfinansētus projektus ražošanas modernizācijai un ņēmušas bankās kredītus. Šajās saimniecībās vienam nobarotās cūkas dzīvsvara kilogramam pašizmaksa vidēji ir 1,20 EUR. Tādējādi pie pašreizējās tirgus cenas 1,00 EUR/kg, cūku ražošana nes zaudējumus. Zaudējumi uz vienu realizēto nobarojamo cūku – 20 EUR.”

Pēc Lauksaimniecības datu centra ( LDC) datiem Latvijā ir 223505 nobarojamās cūkas, no kurām ik mēnesi realizācijai tirgū nonāk vidēji 50300 nobarotu cūku. Līdz ar to šobrīd kopējie zaudējumi nozarei mēnesī jau pārsniedz 1 miljonu eiro ( EUR 1 006 000).