Lidosta «Rīga» veikusi uzlabojumus lidojuma drošībai; varēs lidot arī miglas laikā

Starptautiskajā lidostā “Rīga” pēdējos divos gados paveikti nozīmīgi infrastruktūras rekonstrukcijas darbi. Tā rezultātā paaugstināta lidojumu drošība, uzlaboti vides apstākļi un palielināta lidlauka kapacitāte.

“Esam ieguldījuši nozīmīgas investīcijas lidlauka infrastruktūras rekonstrukcijā, ko ikdienā pasažieri var nepamanīt, tomēr tas ir ļoti nozīmīgi lidojumu drošībai. Piemēram, viens no projekta ieguvumiem ir lidojumu drošības paaugstināšana nelabvēlīgos laika apstākļos, kas nozīmē, ka miglas ietekmē reisi nebūs jānovirza uz citām lidostām,” uzsver starptautiskās lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētājs Andris Liepiņš, “Vienlaikus turpinām termināļa modernizācijas pasākumus, ko pasažieri jau izjutīs šajā gadā.”

“Eiropas Savienības fonda projekts „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” ir ne tikai viens no lielākajiem transporta nozarē, kas tiek īstenots ar Kohēzijas fonda atbalstu ES fondu 2007 .- 2013. gada plānošanas periodā, bet arī vērienīgākais projekts lidostas darbības vēsturē. Projekts ir nozīmīgs Latvijas ekonomikai, jo gaisa transportam ir liela ietekme uz valsts ekonomikas attīstību un valsts iekšzemes kopproduktu pieaugumu, kas būtiski ietekmē citu nozaru attīstību,” norāda Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš.

2013. un 2014. gadā projekta ietvaros paveikti nozīmīgi darbi – skrejceļa segas virskārtas renovācija, skrejceļa lidjoslas pastiprināšana, papildus manevrēšanas ceļu E un D izbūve, II kategorijas gaismu sistēmas izbūve, peronu Nr.2 un Nr.3 rekonstrukcija, divu pretapledošanas apstrādes laukumu izbūve, lietus notekūdeņu atvades sistēmas un lidlauka drenāžas izbūve, transportlīdzekļu mazgāšanas angāra izbūve, atkritumu savākšanas angāra izbūve, manevrēšanas ceļu C un G vienkāršotā renovācija, ugunsdzēsēju depo izbūve.

Kohēzijas fonda projekts ir vērienīgākais projekts kopš 1974. gada, kad esošā lidosta “Rīga” tika nodota ekspluatācijā.