Lauku īpašniekiem gads atelpai

Pēdējo gadu laikā katrs jaunais gads nesa pārmaiņas arī īpašumu kadastrālajās vērtībās, taču nākošais gads būs izņēmums – kadastrālo vērtību bāze, kas tiks izmantota kadastrālo vērtību aprēķinam 2015. gadā, nemainīsies un saglabāsies 2014. gada līmenī. 2016. gadā ar ievērojamu kadastrālās vērtības kāpumu būs jārēķinās lauku īpašumu saimniekiem.

Valsts zemes dienesta komunikācijas projektu vadītāja Sandra Vīgante NRA.lv skaidroja, ka šādu lēmumu vasaras vidū pieņēma Ministru kabinets, apstiprinot Noteikumus par kadastrālo vērtību bāzi 2015. gadam. Tiesa, ja apbūves īpašumiem (dzīvojamās, komercdarbības, sabiedriskās, ražošanas) bāzes vērtības nebija jāmaina, jo to neuzrādīja 2012. un 2013. gada nekustamā īpašuma tirgus informācija, tad to nevarētu teikt par lauku īpašumiem. «Lauku zemēm tirgū joprojām saglabājās izteikts cenu kāpums visā valsts teritorijā – ne tikai aktīvajā un vērtīgajā Zemgalē, bet arī pārējās teritorijās, kurās iepriekš tirgus bija salīdzinoši neaktīvs. Kaut arī lauksaimniecības zemei bāzes vērtības tika paaugstinātas jau uz šo gadu, kadastrālo vērtību un darījumu cenu analīze uzrādīja, ka lauksaimniecības zemēm 2014. gada kadastrālās vērtības atkal ir par aptuveni 50% zemākas nekā 2012. un 2013. gada tirgus darījumu cenas. Lai tās tuvinātu tirgus cenām, praktiski visās lauku pašvaldību teritorijās lauksaimniecībā izmantojamai zemei bāzes vērtības paaugstināja vidēji par 30%. Savukārt meža zemei vidēji par 20% dēļ izmaiņām kokmateriālu tirgū un mežizstrādes un meža apsaimniekošanas izdevumos. Tomēr Ministru kabinetā kāpumu kadastrālajās vērtībās neatbalstīja, jo tas izraisītu strauju pieaugumu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumā,» teica S. Vīgante.

Paaugstinātās bāzes vērtības lauksaimniecības un meža zemei tiks piemērotas 2016. gadā, un jācer, ka vienlaikus tiks rasts risinājums nodokļa pieauguma ierobežošanai.

Kaut arī kadastrālo vērtību bāze nākamajā gadā nevienai no īpašumu grupām nemainīsies, tomēr nekustamā īpašuma nodokļa apmērs var mainīties, ja līdz 2014. gada 31. decembrim Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas izmaiņas kadastra objektu raksturojošos datos, uzsvēra VZD speciāliste. Tādi gadījumi var būt, ja zemes vienībai, piemēram, ir mainīts lietošanas mērķis, ir apgrūtinājumi vai kadastrālās uzmērīšanas rezultātā mainīta kopējā platība, lietošanas veids, savukārt dzīvokļa īpašumam – mainījušies dati kādam no tā sastāvā esošajiem objektiem – telpu grupai, zemes vienībai un tamlīdzīgi.

Nākamā gada kadastrālās vērtības jau 2015. gada 1. janvārī būs aplūkojamas portālā www.kadastrs.lv vai mobilajā aplikācijā.

Ilze Šteinfelde