KP atvieglo MTG piemērotās saistības attiecībā uz reklāmu

Pēc MTG Broadcasting AB iesnieguma izvērtējot izmaiņas tirgus situācijā, Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu mainīt atsevišķus saistošos noteikumus, kas uzņēmumam tika piemēroti 2012.gadā pēc AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija” iegādes. Attiecīgi turpmāk MTG Broadcasting AB nebūs liegts mainīt sadarbības noteikumus ar “klasiskās reklāmas” izvietošanas pakalpojuma saņēmējiem, tai skaitā attiecībā uz reklāmas cenām.

Savā lēmumā KP uzsver, ka arī bez īpašiem saistošiem noteikumiem uzņēmumam, kas atrodas dominējošā stāvoklī, ir liegts savu tirgus varu izmantot ļaunprātīgi. Ja KP saņems sūdzības, ka MTG Broadcasting AB saviem sadarbības partneriem uzspiež netaisnīgus vai diskriminējošus noteikumus, piemēram, tādas lojalitātes atlaides, kas negatīvi ietekmē konkurenci, jo sasaista kanālus un rosina reklāmas devējus vairāk līdzekļu ieguldīt kanālos, kuros reklāmu izvieto MTG Broadcasting AB, tiks izvērtēta šādas rīcības atbilstība Konkurences likuma noteikumiem.

Vienlaikus KP aicina mediju aģentūras un citus tirgus dalībniekus, kas ikdienā sadarbojas ar MTG Broadcasting AB, vērsties KP un ziņot, ja tiem rodas bažas, ka uzņēmums ļaunprātīgi izmanto savu stāvokli tirgū.

Pēc MTG Broadcasting AB lūguma mainīt tam piemērots nosacījumus KP izvērtēja tirgus attīstības datus, tirgus dalībnieku viedokļus un to, kā plānotās izmaiņas varētu ietekmēt patērētājus. Izpētes rezultātā iestāde secināja, ka, saglabājoties fiksētām reklāmas cenām vienam uzņēmumam, arī konkurentiem gan televīzijas, gan citās platformās ir ierobežota iespēja attīstīties. Būtiski arī, ka pārmērīgs reklāmas apjoms katrā kanālā padara reklāmu neefektīvu un mazāk izdevīgu reklāmas devējiem, turklāt ir apgrūtinošs televīzijas skatītājiem.

Ja platformām, kurās tiek izvietota reklāma, ir iespējas reklāmas cenas piemērot tirgus situācijai, tās var veidot kvalitatīvāku attiecīgas platformas saturu. Tādējādi KP saistošo noteikumu maiņas ietekme uz gala patērētājiem – dažādu mediju satura lietotājiem – būs pozitīva.

< Iepriekšējais raksts
Lauku īpašniekiem gads atelpai